Pakilantien, Suursuonlaidan ja Pirjontien risteykseen on suunnitteilla kiertoliittymä korvaamaan nykyiset liikennevalot. Risteyksessä on tapahtunut useita poliisin tietoon tulleita liikenneonnettomuuksia. Kiertoliittymällä parannetaan risteyksen liikenneturvallisuutta ja vähennetään odotusaikoja.

Maunulan verkkokirkon tarjonnasta on kirjoitettu pro gradu -tutkielma.

Maunulan uusi keskusta valmistuu näillä näkymin vuoden 2007 alkupuolella. Suunnittelu vie puoli vuotta ja rakentaminen vuoden. Suunnittelu alkaa kun kaava on lainvoimainen.

Uuteen keskustaan Pakilantien länsipuolelle tulee 2200 kerros-m2 S-market ja 400 kerros-m2 pienliiketilaa. Myöhemmin valmistuvaan Pakilantien itäpuolen alueelle nykyisen ostoskeskuksen paikalle tulee lisäksi 600 kerros-m2 pienliiketilaa sekä asuntoja 4200 kerros-m2. (Oheinen kuva on osa ARK-House Arkkitehtien illustraatiosta 20.11.2003).

Kaupunkisuunnitteluvirasto hyväksyi 28.8.2008 Suursuon pientaloalueen rakennustapaohjeet. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 24.10.2007. Kaupunkisuunnittelulautakunta oli hyväksynyt 6.6.2006 Suursuon kaavaluonnoksen. Kaavaluonnos meni tämän jälkeen lausuntokierrokselle virastoihin ja siitä saivat asukkaat ja muut osapuolet antaa kommenttinsa 25.9.2006 mennessä.

Suursuolle on kaavoitettu 23100 kerros-m2. Alueelle tulee  87 erilllistä tonttia eli noin 120-130 asuntoa, joihin tulee noin 600 asukasta. Rakentaminen voi alkaa aikaisintaan vuonna 2009, kun meluvalli on rakennettu. Meluvallin rakentaminen alkaa 2009. Kaavoitettuun alueeseen kuuluu yksi noin 2600 kerros-m2 kerrostalotontti Suursuonlaidassa, johon on ajateltu sijoittuvan senioritalon.

Suursuolle kaavoitetaan kaupunkimaisia pientaloja. Kaavoitettava alue on määritelty yleiskaavassa, jonka valtuusto hyväksyi 2003. Alueelle tulee noin 120 pientaloa sekä joitakin rivitaloja. Alueelle on kaavailtu lisäksi urheilukenttää sekä lasten leikkipaikka.

Maunulasta löytyy myös uudemmasta 60- ja 70-luvun rakennuskannasta tunnettuja ja arvostettuja arkkitehtejä. Viereisen kuvan taloryhmän eli Suursuontie 8:n on suunnitellut arkkitehti Hilding Ekelund (1893-1984). Alla on lista Maunulan uudemman rakennuskannan arkkitehdeistä.

Maunulan 50-luvun rakennuskannassa on paljon kiinnostavia ja arvostettuja arkkitehtejä kuten Hilding Ekelund (Sahanmäen asuntoalue) ja Viljo Revell & Keijo Petäjä (Saunabaari ja viereinen punatiilinen asuinkorttelialue). Maunula-Seuran arkkitehti Ritva Sario teki listan vanhan Maunulan eli 50-luvulla rakennettujen talojen suunnittelijoista. Lista on julkaisu Maunulan Sanomissa 3/1998. Viereinen kuva on Männikkötie 5:stä, jonka on suunnitellut arkkitehti Kaj Englund.

Uusimmat viestit

  • Ei viestejä