Helsinki suunnittelee Keski-Pasilan alueelle uutta vetovoimaista informaatioyritysten keskittymää, joka houkuttelee kotimaisia ja kansainvälisiä investointeja, yrityksiä ja osaajia. Alue vapautuu, kun VR:n tavaraliikenteen ratapihatoiminnot siirtyvät Vuosaaren satamaan 2008.

Aluefoorumilla keskusteltiin tiistaina 18.10. muotoilusta ja suunnittelusta sekä hyvästä asuinympäristöstä. Vuosi 2005 on kansainvälinen muotoilun vuosi. Väestön vanheneminen asettaa erityisvaatimuksia elinympäristölle. Tilaisuudessa esiteltiin elämänkaarikorttelia, Suursuonlaidan vanhusten kuntopolusta saatuja kokemuksia sekä esteetöntä kotia, joka on suunniteltu helpottamaan vanhusten ja vammaisten asumista. (Kuvassa sisustusarkkitehti, TT Sirkka-Liisa Keiski)

Maunulan Mediapajalla avataan 10.10.2005 kahden taiteilijan näyttely. Maunula on vaikuttanut Juhani Vierimaan ja Kari Konttisen elämään. Konttisen vanhemmat ovat asuneet 50-luvun alusta asti Maunulassa ja hän piti pitkään työhuonetta Maunulassa. Juhani Vierimaan siirsi työhuoneensa Maunulaan viime vuoden lokakuussa ja on osallistunut siitä asti Maunulan kultuurielämän elvyttämiseen.

Helsingin talousarvioehdotuksen mukaan kiinteistövirasto panostaa muun muassa Maunulan keskustan kehittämiseen.

Museovirasto on ottanut 15.9.2005 kantaa Suursuon ostoskeskuksen 20.6.2005 Uudenmaan ympäristökeskukselle jättämään rakennussuojeluesitykseen. Museoviraston käsityksen mukaan rakennuksen suojelu rakennussuojelulailla ei ole tarkoituksenmukaista. Museovirasto on maan tärkein asiantuntija suojeluasioissa.

Suursuon ostoskeskus on esittänyt 17.6.2005 Uudenmaan ympäristökeskukselle ostarin suojelua. Esitys ei mene asiantuntijoiden mielestä todennäköisesti lävitse, mutta se hidastaa kaavaprosessia merkittävästi. Uuden keskustan rakentaminen siirtyy.

Rakennuslautakunta päätti kokouksessaan 16.8. antaa Pakilan Lidlille rakennusluvan. Lidl rakentaa 2300 kerros-m2 liikerakennuksen Pakilantie 48:n tontille sekä viereiselle Pakilantie 46:n tyhjälle tontille. Vanha liikerakennus, jossa nykyisin toimivat Alepa, kiinteistövälitystoimisto, urheiluliike ja kebabpizzeria, puretaan pois. Päivittäistavaraliikkeen pysäköintipaikat tulevat rakennuksen kellarikerrokseen. Liikerakennus valmistuu talvella 2006-2007 (kuva on Pakilantien 48:n Lidlin  tolppatiedotteesta).

Maunulan koillisosaan ja Pakilan eteläreunaan suunnitellaan uutta pientalorakentamista. Pakilan puoleinen rakentamisalue on nykyisten viljelypalstojen kohdalla. Palstat eivät tule säilymään rakentamisen jälkeen vaan viljelijöille osoitetaan uusi palsta lähialueelta. Maunulan puolella uusi pientaloalue ulottuu vain osittain viljelypalsta-alueelle, jolloin suurin osa palsta-alueesta jää viljelykäyttöön.

Monilla kalliolaisilla oli tapana vältellä Karhupuistoa, jossa oleskeli lähinnä humalaisia ja pikkurikollisia. Karhupuisto-projektissa puisto vallattiin takaisin asukkaiden käyttöön yhteiseksi "olohuoneeksi". Hanke käynnistettiin 1997 alueen asukasjärjestöjen, kaupungin viherosaston ja poliisin yhteistyönä. Tärkeimmässä asemassa ovat asukkaat, jotka ovat sitoutuneet hoitamaan puiston kukkia ja käyttämään puistoa säännöllisesti. (Kuvassa komissario Reijo Muuri johtamassa poliisipiiriä Karhupuistosta käsin).

Helsingin yliopiston historian opiskelija tekee Maunulan rakennushistoriasta pro gradu- työn. Tarkoituksena on selvittää Maunulan rakentamisen eri vaiheita ja tarkastella alueen kehittymistä osana yleistä taloudellista kehitystä. Tutkimus kattaa vuodet 1940-1999. Mukaan tutkimukseen kuuluvat Pirkkolan omakotialue, Maunula ja Suursuo. Historiallisesta näkökulmasta ajanjakso kattaa ajan Talvisodan päättymisestä hyvinvointivaltion kriisiin.

Uusimmat viestit

  • Ei viestejä