Maunulaan ollaan perustamassa Maunulan Kansainvälistä Klubia. Klubin toiminnan ideana on verkottaa maahanmuuttajia ja alueella asuvia kansainvälistyvien organisaatioiden ulkomaalaisia työntekijöitä. Tavoitteena on helpottaa ulkomaalaisten ja maahanmuuttajien arkielämää ja edistää heidän kotoutumistaan Maunulaan tai yleisesti suomalaiseen yhteiskuntaan.

Pakilassa asuva Jarkko Miettinen (27) on saanut sopimuksen Tyynenmeren rallimestaruussarjaan, jossa hän ajaa Mitsubishi Lanceria. Jarkkoa haastatellaan sunnuntaina 19.2. klo 17.00 TV 3:n Motor Forum Extra-ohjelmassa.

Helsingissä on aloittanut uudentyyppinen kiinteistönvälistystoimisto Igglo, joka on kuvannut lähes 40.000 asuntokohdetta Helsingissä. Myös Maunulan asuinkerrostalot, rivitalot ja paritalot löytyvät Igglon sivuilta.

Maunulan viheraluesuunnitelmaan perustuvat maisemanhoitotyöt alkavat Maunulan Pirttipuistossa 20. helmikuuta alkavalla viikolla. Puisto sijaitsee Rajametsäntien, Pirttipolun ja Krämertintien rajaamalla alueella. Puisto näkyy hyvin muun muassa Tuusulantielle.

Maunula pärjää hyvin asuinalueiden koulunkäyntivertailussa. Maunulan 16-18 vuotiaista 86,6 % opiskelee lukioissa tai ammattikouluissa. Lukioissa opiskelee ikäryhmästä 63,6 % ja ammattikouluissa 23 %.

Pakilalaiset pelkäävät Suursuon ostoskeskuksella sekä metsässä juopottelevia nuoria. Tietokeskuksen tutkimuksessa selvitettiin turvattomuuden kokemista neljällä alueella. Pakilassa tilastoitu rikollisuus ja koettu turvattomuus ovat alhaisella tasolla verrattuna muihin asuinalueisiin.

Kaupunginhallitus päätti 19.12.2005, ettei se kannata Pro Maunulan ry:n esitystä koko Maunulan ja Pirkkolan alueen suojelusta. Vuoden 2005 alussa rekisteröity Pro Maunula ry on tehnyt 16.9.2005 Uudenmaan ympäristökeskukselle esityksen koko Maunulan, Suursuon ja Pirkkolan suojelemiseksi lailla. Toiminnallaan Pro Maunula pyrkii estämään tai hidastamaan Maunulan keskustan kaavan hyväksymistä.

Maunula-Seura, Maunulan Asukasyhdistys ja Suursuon asunto-osakeyhtiöt kannattavat Maunulan uuden keskustan kaavan toteuttamista sekä turvallisen ja palvelutasoltaan paremman keskustan rakentamista. Suursuon ostoskeskuksen vuokra-aika päättyy vuoden 2006 lopussa.

Suursuon pientaloalueen kaavaluonnos on nähtävillä 7.12.2005-13.1.2006 Maunulan kirjastossa, Suursuonlaita 6. Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta Maunulan, Pakilan Saarnaajantien ja Tuusulanväylän rajaamalle alueelle. (Ks.  kaavan havainnekuva pdf).

Helsingin Vesi teettää parhaillaan viemäriverkoston kunnostustöitä Metsälässä. Asennustöitä tehdään Airuentiellä, Pirttipolulla, Vaskisepäntiellä ja Krämerintiellä. Työt saadaan päätökseen viikon 48 loppuun mennessä ja urakan suorittaa Aarsleff Oy.

Wanha-Maunula ja Pirkkolan puutaloalue ovat Museoviraston kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alueiden listalla. Wanhan-Maunulan maineikkaita arkkitehteja ovat muun muassa Sahanmäen suunnittelija Hilding Ekelund (1893-1984), Maunulan Kansanasuntojen suunnittelija Viljo Revell (1910-1964) sekä Männikkötie viiden arkkitehti Kaj Englund (1905-1976). Kuvassa Männikkötie 5:n entisen paperikaupan tilan näyteikkuna.