Maunulan kotisivut olivat poissa käytöstä lauantaista lähtien nimipalveluongelman vuoksi. Ongelma korjaantui maanantaina.

Rakennusviraston Hyvä kasvaa Helsingissä -liike kannustaa kaupunkilaisia tämän kevään ja kesän aikana puistojen fiksuun käyttöön.

Kaupunginvaltuusto päättää Maunulan keskustan kaavan hyväksymisestä keskiviikkona 25.4.2007.

Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto päättänee hyväksyä 28. kaupunginosan korttelin nro 28211, korttelin nro 28238 tontin nro 4, korttelin nro 28319 tontin nro 5 ja korttelin nro 28320 tontin nro 11 sekä puisto-, katu- ja pysäköintialueiden asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 19.8.2004 päivätyn ja 12.5.2005 ja 20.6.2005 muutetun piirustuksen nro 11326 mukaisena.

Jokaisessa Helsingin neljässä poliisipiirissä on työskennellyt vuoden alusta lukien sosiaalityöntekijä. Poliisipiirissä olevat sosiaalityöntekijät mm. opastavat ja neuvovat poliisilaitoksella asioivia asiakkaita, erityisesti lapsia ja nuoria, arvioivat mahdollisen lastensuojelun toimenpiteitten tarpeen ja tekevät yhteistyötä sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen kanssa.

Kaupunginhallitus hyväksyi Maunulan keskustan kaavan 10.4.2007. Asia pantiin pöydälle 2.4.07. Seuraavaksi kaava menee valtuuston hyväksyttäväksi 25.4.2007.

Kiinteistövirasto esittää omatoimista pientalorakentamista ja laatukilpailua Maunulaan Suursuolle kaavoitetulle tonteille. Suursuonlaidan kerrostalotontille ehdotetaan senioreille sopivaa kovanrahan vuokrataloasumista.

Suursuon tonttiasiat olivat esillä kiinteistölautakunnan kokouksessa 3.4.2007 esityslistan kohdassa 8 Lisävarausten esittäminen asuntotuotantoon. Asia jäi pöydälle ja sitä käsitellään seuraavan kerran 17.4. tiistaina.

Kaupunkisuunnitteluviraston uusi julkaisu "Maunula, Arjen kestävää arkkitehtuuria - Arvottaminen ja kehittämisperiaatteet" esittelee Maunulan rakennus- ja maisemainventoinnin sekä alueen kehittämisperiaatteet.

Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijat Johanna Jussila ja Elisa Pajunen tutkivat asukkaiden käsityksiä Maunulan julkisten tilojen toimivuudesta ja viihtyvyydestä. Opiskelijat toivovat, että maunulalaiset edistäisivät tutkimusta tulemalla haastateltaviksi ja ottamalla yhteyttä tutkimuksen tekijöihin. 

Oulunkylän seurakunnan kirkoissa on tarjolla monipuolisesti musiikkia:

Japanilaiset kaupunkitutkijat Namiko Minai (kuvassa oik.) ja Mai Baba vierailivat 27.3. Maunulassa. Käynnin aikana tutustuttiin Maunulan suunnitteluun, Mediapajaan, Palvelukeskus Saunabaariin, Maunulan kirkkoon, vanhan Maunulan arkkitehtuuriin sekä kirjastoon ja vanhusten kuntopolkuun Suursuonlaidassa.

Uusimmat viestit

  • Ei viestejä