Tuusulanbulevardin alueen suunnitteluun on mahdollisuus vaikuttaa karttakyselyssä, jossa voi kommentoida suunnittelualuetta. Kyselystä lähetetään postikorttitiedote suunnittelualueen ja sen lähiympäristön asukkaille. Kyselyn tuloksista järjestetään info- ja asukastilaisuus syksyllä 2019. Vastaa nyt kyselyyn!

Aikaisemmasta suunnitteluvaiheesta ja suunnittelun tavoitteista voi lukea tarkemmin Tuusulanbulevardin suunnitteluperiaatteista, jotka kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 18.12.2018 kokouksessa.

LISÄTIETOJA
Tuusulanbulevardin suunnitteluperiaatteet