Vanhat valokuvat kertovat menneistä ajoista.
Metsälässä järjestettiin vuosina 1990-1992 valokuvanäyttelyitä, joissa nähtiin alueelta kerättyjä kuvia.

- Dokumenttielokuva siitä kun ihminen ja hyönteinen kohtaavat.

Olemme tekemässä YLEN, Suomen elokuvasäätiön ja AVEK:in rahoittamaa dokumenttielokuvaa kaupunkiasumisesta, tuntemattoman pelosta – ja kotien tuholaishyönteisistä.

Maunulan kymmenes kesäseminaari pidettiin perjantaina 9.6.2006 Maunulan kirkolla. Seminaarin teemana oli "Viestintäteknologioiden kehittämisalueet - teknologian kehittämisen uudet apparaatit".

Seminaari löytyy videoituna Maunulan verkkokirkon http://www.verkkokirkko.fi/ sivuilta ks. videot.

Maunulan IX kesäseminaari pidettiin perjantaina 10.6.05 klo 8.30-16.30 Maunulan kirkolla (Metsäpurontie 15). Seminaarissa pohdittiin kollektiivista älyä, alueiden oppimisprosesseja sekä luovia alueita. Pääpuhujina olivat SITRAn ohjelmajohtaja Antti Hautamäki, tietoyhteiskuntatutkija Ilkka Tuomi, kollektiivisen älyn tutkija Kai Hakkarainen sekä asukkaiden tiedonrakentamista kaupunkisuunnittelussa tutkinut arkkitehti Aija Staffans.

Maunulan Monikulttuurisuuspäivää vietettiin Leikkipuisto Maunulassa perjantaina 12.5.06. Verkkokirkon tuotantotiimi on tallentanut seuraavat haastattelut ja tunnelmat videolle.

Armon ja oikeundemukaisuuden yhteisö - Käpylä - Maunula - Oulunkylä

Tiedotamme
- kotisivuillamme helsinginseurakunnat.fi/oulunkyla
- Facebook-sivullamme www.facebook.com/oulunkyla
- Kirkko&kaupunki-lehdessä valomerkki.fi/
- Käpylä-lehdessä
- Oulunkyläinen-lehdessä
- kirkkojen sisä- ja ulkoilmoitustauluilla.

Ideoita, palautetta tiedotuksesta?

Ota yhteyttä: oulunkyla.srk@evl.fi.

Viime päivien nettikirjoittelu on kohdistunut Maunulan Asukasyhdistyksen taloudelliseen tilanteeseen. 

Maunulan Asukasyhdistys oli vuosina 2002, 2003 ja 2004 mukana toteuttamassa EU:n Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) Equal-ohjelmaa*) täällä Maunulassa. Ohjelman tavoitteena oli luoda uusia työpaikkoja ja uusia palveluja, joiden kautta ihmisillä olisi mahdollisuus oman toimeentulon hankkimiseen ja siten pääsyyn tasavertaiseksi yhteiskunnan jäseneksi.

Haluatko syödä ruokaa, joka on luonnonmukaisesti tuotettua
lähellä viljeltyä tuoretta edullista? Oletko kyllästynyt ruokaan, joka on tuotettu ympäristövaikutuksista piittaamatta kuljetettu kaukaa seissyt kaupan varastossa pitkään pakattu tarpeettomasti? Tahdotko vaikuttaa valinnoillasi
tukea kotimaisia tuottajia osallistua antoisaan yhteisölliseen toimintaan?

Mennyt vuosi 2005 on Maunulan kannalta ollut hyvin kiinnostava. Maunulassa on eletty suurten projektien kuten Sitran rahoittaman Nettimaunulan (2001-2003) ja EU-rahoitteisen Lähiön sosiaaliset yrittäjät (2002-2004) jälkeistä aikaa. Jokaista alueellista kehittämisprojektia seuraa kriisi, kun ulkopuolinen rahoitus loppuu.

Svenska Kulturfonden har inlett ett projekt, där tanken är att erbjuda 3-4 ungdomsorkestrar per fyra olika musikinstitut i Nyland en möjlighet att få handledning i musik. De musikinstitut som samarbetar i projektet är Borgånejdens musikinstitut, Brages musikskola, Musikinstitutet Kungsvägen i Vanda samt Musikinstitutet Raseborg.

Uusimmat viestit

  • Ei viestejä