Suomen rakennustaiteen museossa on parhaillaan esillä arkkitehti Kaj Englundin 100-vuotismuistonäyttely. Kaj Englund suunnitteli Maunulaan kaksi taloa Männnikkötie 5:een. Niiden kaareva muoto herättää edelleen kiinnostusta.

Näyttely oli avoinna 3.4.2005 asti Suomen rakennustaiteen museossa, Kasarmikatu 24, 00130 Helsinki (ti-su 10-16, ke 10-20).

KAJ ENGLUND 1905-1976

Kaj Englund toimi arkkitehtina Helsingissä pääkaupungin laajentuessa vuoden 1946 alueliitoksissa lähes viisinkertaiseksi. Niinpä Helsinkiin syntyi 1950-luvun alussa useita uusia asuntoalueita. Niiden suunnittelijoiksi valittiin maamme eturivin arkkitehteja. Kaj Englund sai tehtäviä Maunulasta, Pohjois-Haagasta,Herttoniemestä ja Kaarelasta.

Maunulaan hän suunnitteli vuonna 1952 kaksi asuinkerrostaloa Männikkötie 5:een. Rakennuttaja oli Helsingin kaupungin asuntotuotantokomitea. Englund sai vapaat kädet rakennusten sijoittamiseen tontille, ja sille rakennettiin kaksi pitkää, kaarevaa kolmikerroksista taloa, joiden väliin jäi avara piha. Taloihin tuli kahden huoneen ja keittiön asuntoja, pinta-alaltaan 60,5 neliömetriä. Niissä on Englundille tyypilliset kyllästetystä puusta tehdyt parvekkeet, joista ne saivat lisänimen "lammaskarsinatalot".

Parhaillaan esillä olevassa Rakennustaiteen museon näyttelyssa Männikkötie 5 esitellään piirustuksin ja valokuvin. Jo valmistuttuaan Männikkötie 5 oli mukana Suomi rakentaa 2- näyttelyssä Helsingin Taidehallissa vuonna 1958.

Kaj Englund valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1931. Hän työskenteli valmistuttuaan Kaarlo Borgin toimistossa sekä yhdessä nuoremman veljensä Dagin kanssa. Kaj Englund perusti vuonna 1944 oman toimiston, jonka toiminta keskittyi erityisesti asuntosuunnitteluun. Tältä alalta Englund julkaisi artikkeleita sanomalehdissä sekä Arkkitehti-lehdessä. Vuosina 1930-36 hän toimi opettajana Taideteollisuuskeskuskoulussa ja vuosina 1954-67 erityisopettajana Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastossa.

Kaj Englundin ura sai menestyksellisen alun hänen voittaessaan arkkitehtiylioppilaille järjestetyn teekkariasuntolan suunnittelukilpailun vuonna 1929. Talo valmistui 1931 samoihin aikoihin kuin Englund itse valmistui arkkitehdiksi. Jo tässä työssä hän paneutui koko uraansa leimanneeseen asuntoarkkitehtuuriin.

Englund piirsi sekä pientaloja että asuinkerrostaloja ja edisti asumiskulttuuria myös muussa toiminnassaan. Helsingin vuoden 1939 Asuntonäyttelyn komissaarina hänellä oli mahdollisuus propagoida laajalle yleisölle hyviä asuntoratkaisuja ja tarkoituksenmukaista sisustamista. Kaj Englundin ura ajoittuu kauteen, jolloin asuntoarkkitehtuurissa tapahtui merkittävää kehitystä. 1930-luvulla hän oli muiden nuorten kollegoittensa tavoin innostunut ratkaisemaan pienasuntoon liittyviä kysymyksiä ja rationalisoimaan asuntotuotantoa. Hän toimi Sisäasianministeriön arkkitehtina kehitellen tyyppitaloja. Englund työskenteli myös Suomen Arkkitehtiliiton Standardisoimislaitoksessa toimien sen johtajana vuosina 1945-50.

Kaj Englund suunnitteli asuinkerrostaloja Helsingin lähiöihin Herttoniemeen, Pohjois-Haagaan, Maunulaan ja Kaarelaan sekä muualle Suomeen, erityisesti Pohjanmaan kaupunkeihin Vaasaan ja Pietarsaareen.

RAKENNUSTAITEEN MUSEON NÄYTTELY 

Vanhan Maunulan eli 50-luvun rakennuskannan arkkitehdit 

Maunulan uudemman rakennuskannan arkkitehdit