1 visio
2 analyysi
3 prosessi
4 keskustelu
5 suunnittelu
 

"VISIO on toivottava, mahdollinen ja sisäisesti ristiriidaton
tulevaisuudenkuva"

Helsingin kaupungin strategia 2006

Helsingin kaupungin visio

Kaupunkirakenne ja asuminen

Kilpailukyky

Helsingin asunto-ohjelma 2004-2008

Menestyvä Itä-Helsinki raportti,
joka kuvaa Helsingin alueiden  kehittämisen keinovalikoimaa

Ostoskeskusten alueiden kehittäminen, osa Itä-Helsingin kehittämisraporttia

Aueelliset muutokset Helsingin seudulla, tutkijoiden käsitys (Tieke)

Oman vision eli tulevaisuudenkuvan julkistaminen on moraalinen kannanotto, jolla otetaan kantaa Maunulan tulevaisuutta koskeviin valintoihin ja valintojen vaikutusten aikajänteeseen.
Visiolle olennaista on, että asioita tarkastellaan laaja-alaisesti ja pitkällä aikavälillä (yli 10 vuotta).

Vuonna 2017 Suomi täyttää 100 vuotta. Millaisen Suomen puolesta sinä olet valmis tekemään työtä?

Visio Maunulasta vuonna 2017

  • Maunula on tietoyhteiskuntapilottialue, josta internetin sovellutusten käytön ja muun korkea teknologian sekä kansainvälistymisen kautta kehittyy haluttu ja vetovoimainen asuinalue.
  • Jokeri-linja yhdistää Maunulan paikalliskeskuksen Keilarannan, Otaniemen, Leppävaaran, Pitäjämäen (Piimäen) ja Viikin korkean teknologian keskittymiin. Jokerin liikennöinti käynnistyy 2006. Pääkaupunkiseudun länsi-itä-suunnan liikenteen tukkeutumisen vuoksi (Pirkkolan kohdalla Kehä I:llä 105.000 autoa/vrk) Bussi-Jokeri muuttuu raideliikenteeksi vuoteen 2017 mennessä (visio).
  • Maunulan keskustaan keskittyvät tietoyhteiskuntaan liittyvät palvelut kuten kirjasto, työväenopisto, nettikioskit tai -kahvila sekä kokoontumistilat. Keskusta-alueen palveluja hyödyntävät myös alueen koulut: Maunulan ala-aste ja Maunulan yhteiskoulu sekä Helsingin matematiikkalukio.
  • Maunula on turvallinen, viihtyisä ja kansainvälistyvä asuinalue, joka vetää puoleensa designin ja suunnittelun sekä, ICT-sektorin ja sisältötuotannon ammattilaisia.
  • Imagoltaan Maunula profiloituu 1) luontoon ja keskuspuiston läheisyyteen, 2) alueen arvokkaaseen arkkitehtuuriperintöön, 3) kehittyneeseen asuinalueen tietoyhteiskuntamalliin sekä 4) aluetta kehittävään aktiiviseen asukastoimintaan.

Tämän vision ovat luoneet Maunula-Seura ry ja Maunulan Asukasyhdistys ry keväällä 2002. Yhdistykset haastavat virkakunnat ja muut suunnittelun osapuolet luovaan ja moraaliseen ajatteluun eli ottamaan kantaa hyvän keskustaratkaisun positiivisista pitkän aikavälin seuraamuksista.

Virkamies, kiinteistönomistaja, kaupankeskusliike, yrittäjä,
PANE PAREMMAKSI, ota positiivisesta kantaa Maunulan tulevaisuuteen!!!

 

 
Etusivu 
Maunulan kotisivut