1 visio
2 analyysi
3 prosessi
4 keskustelu
5 suunnitteluKaavaluonnos 2004


KSV:n ehdotukset
(talvi 2003)


Kaavioita (kesä 2002)


Ideasuunitelmia (kesä 2001)

Maunulan keskustan suunnittelu

Tavoitteena on suunnitella Maunulan uutta liikekeskustaa avoimena pelinä, johon kaikki osapuolet, joilla on jotakin annettavaa, voivat osallistua. Ideointiprosessin vaiheet on dokumentoitu näille sivuille, ja näin kaikki asiasta kiinnostuneet voivat saada tarvittavat lähtötiedot voidakseen muodostaa oman mielipiteensä asiasta. 

Asemakaavaehdotus (12.5.2005)

Maunulan keskustan kaavaehdotus hyväksyttiin  kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa. Lautakunta päätti lähettää 19.8.2004 päivätyn ja 12.5.2005 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 11326 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä ja esittää, etteivät tehdyt muistutukset, kirjeet ja annetut lausunnot anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Asemakaavaehdotus:
  Asemakaavan muutos 15.2.2005
  Asemakaavan havainnekuva

Asemakaavaehdotus (16.8.2004)

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 26.8.2004 hyväksymä asemakaavaehdotus:
  Asemakaavan havainnekuva

ARK -house Arkkitehdit Oy:n keskustasuunnitelma (2003)

Voit tutustua kaupunkisuunnitteluvirastolle kaavaluonnosta tehneen ARK-house Arkkitehdit Oy:n keskustasuunnitelmaan omalla sivullaan.
  Kaavaluonnos

Maunulan keskustan ideakilpailu 25.9.-24.10.2003

Voit tutustua Maunulan keskustan ideakilpailuun:
Ideakilpailu
Maunulan keskustan ideakilpailu esiteltiin torstaina 25.9.2003 klo 18-20 Maunulan aluefoorumilla Palvelukeskus Saunabaarissa (Metsäpurontie 25, 3 krs.).

Luonnosehdotukset, AADI Oy (2002)

7.6.2002 julkistettiin kaupunkisuunnitteluvirastolta toimeksiannon saaneen konsulttiyrityksen Aadin laatimat luonnosehdotukset  Maunulan keskustan kehittämiseksi. Materiaali julkaistaan samanaikaisesti myös Maunulan kotisivuilla.
Luonnosehdotukset

Maunulan keskustan suunnittelua netissä (2001)

Keväällä 2001 Maunula-ryhmä ideoi Maunulan keskustaa. Suunnittelun pohjana on käytetty ArchiCAD-ohjelmalla tehtyä 3D-mallia, jonka päälle suunnittelija on joko itse mallintanut suunnitelmansa tai sitten se on mallinnettu TKK:n arkkitehtiosastolla annettujen ohjeiden mukaisesti. Rakennusmassoja ei ole pyritty esittämään totuudenmukaisina illustraatioina vaan ne ovat kaikki valkoisia.
  Ideasuunnitelmat

Ks. 3D-mallit  ja 3D-panoraamat

12.8.2002 Maunulan keskustasuunnitelmista annetut arvioinnit netissä

Kesäkuun 2002 alussa Maunulan kirjastossa esillä olleista keskustasuunnitelmista annettujen palautteiden ja mielipidekirjeiden yhteenveto on julkistettu kaupunkisuunnitteluviraston kotisivuilla: http://www.hel.fi/ksv/projektit/Maunula/ajankohtaista.htm

Keskustelufoorumi

Maunulan keskustan ideakilpailu 25.9-24.10.2003

KILPAILUTYÖT

17.2.2003 julkaistut KSV:n ehdotukset

8.8.2002 yhteenveto palautteista KSV:n sivuilla (.pdf)

7.6.2002 julkaistut AADIn luonnosehdotukset kyselyineen


KSV:n suunnitteluryhmän tavoitteet 2002 (pdf.)

KSV:n tiedotustilaisuus 16.4.2002 (videotiedosto)

Valokuvia Aluefoorumista 26.4.2001

Maunula-ryhmän ideasuunnitelmat keväällä 2001

Maunula-ryhmän suunnitteluohjelma keväällä 2001

Klaus Luohion visiot:
- visio 1 (27.10.2000)
- visio 2 (10.6.2001)Etusivulle   Maunulan kotisivut