Suursuon ostoskeskus on esittänyt 17.6.2005 Uudenmaan ympäristökeskukselle ostarin suojelua. Esitys ei mene asiantuntijoiden mielestä todennäköisesti lävitse, mutta se hidastaa kaavaprosessia merkittävästi. Uuden keskustan rakentaminen siirtyy.

Rakennuslautakunta päätti kokouksessaan 16.8. antaa Pakilan Lidlille rakennusluvan. Lidl rakentaa 2300 kerros-m2 liikerakennuksen Pakilantie 48:n tontille sekä viereiselle Pakilantie 46:n tyhjälle tontille. Vanha liikerakennus, jossa nykyisin toimivat Alepa, kiinteistövälitystoimisto, urheiluliike ja kebabpizzeria, puretaan pois. Päivittäistavaraliikkeen pysäköintipaikat tulevat rakennuksen kellarikerrokseen. Liikerakennus valmistuu talvella 2006-2007 (kuva on Pakilantien 48:n Lidlin  tolppatiedotteesta).

Maunulan koillisosaan ja Pakilan eteläreunaan suunnitellaan uutta pientalorakentamista. Pakilan puoleinen rakentamisalue on nykyisten viljelypalstojen kohdalla. Palstat eivät tule säilymään rakentamisen jälkeen vaan viljelijöille osoitetaan uusi palsta lähialueelta. Maunulan puolella uusi pientaloalue ulottuu vain osittain viljelypalsta-alueelle, jolloin suurin osa palsta-alueesta jää viljelykäyttöön.

Monilla kalliolaisilla oli tapana vältellä Karhupuistoa, jossa oleskeli lähinnä humalaisia ja pikkurikollisia. Karhupuisto-projektissa puisto vallattiin takaisin asukkaiden käyttöön yhteiseksi "olohuoneeksi". Hanke käynnistettiin 1997 alueen asukasjärjestöjen, kaupungin viherosaston ja poliisin yhteistyönä. Tärkeimmässä asemassa ovat asukkaat, jotka ovat sitoutuneet hoitamaan puiston kukkia ja käyttämään puistoa säännöllisesti. (Kuvassa komissario Reijo Muuri johtamassa poliisipiiriä Karhupuistosta käsin).

Helsingin yliopiston historian opiskelija tekee Maunulan rakennushistoriasta pro gradu- työn. Tarkoituksena on selvittää Maunulan rakentamisen eri vaiheita ja tarkastella alueen kehittymistä osana yleistä taloudellista kehitystä. Tutkimus kattaa vuodet 1940-1999. Mukaan tutkimukseen kuuluvat Pirkkolan omakotialue, Maunula ja Suursuo. Historiallisesta näkökulmasta ajanjakso kattaa ajan Talvisodan päättymisestä hyvinvointivaltion kriisiin.

Pakilantien, Suursuonlaidan ja Pirjontien risteykseen on suunnitteilla kiertoliittymä korvaamaan nykyiset liikennevalot. Risteyksessä on tapahtunut useita poliisin tietoon tulleita liikenneonnettomuuksia. Kiertoliittymällä parannetaan risteyksen liikenneturvallisuutta ja vähennetään odotusaikoja.

Maunulan verkkokirkon tarjonnasta on kirjoitettu pro gradu -tutkielma.

Maunulan uusi keskusta valmistuu näillä näkymin vuoden 2007 alkupuolella. Suunnittelu vie puoli vuotta ja rakentaminen vuoden. Suunnittelu alkaa kun kaava on lainvoimainen.

Uuteen keskustaan Pakilantien länsipuolelle tulee 2200 kerros-m2 S-market ja 400 kerros-m2 pienliiketilaa. Myöhemmin valmistuvaan Pakilantien itäpuolen alueelle nykyisen ostoskeskuksen paikalle tulee lisäksi 600 kerros-m2 pienliiketilaa sekä asuntoja 4200 kerros-m2. (Oheinen kuva on osa ARK-House Arkkitehtien illustraatiosta 20.11.2003).

Kaupunkisuunnitteluvirasto hyväksyi 28.8.2008 Suursuon pientaloalueen rakennustapaohjeet. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 24.10.2007. Kaupunkisuunnittelulautakunta oli hyväksynyt 6.6.2006 Suursuon kaavaluonnoksen. Kaavaluonnos meni tämän jälkeen lausuntokierrokselle virastoihin ja siitä saivat asukkaat ja muut osapuolet antaa kommenttinsa 25.9.2006 mennessä.

Suursuolle on kaavoitettu 23100 kerros-m2. Alueelle tulee  87 erilllistä tonttia eli noin 120-130 asuntoa, joihin tulee noin 600 asukasta. Rakentaminen voi alkaa aikaisintaan vuonna 2009, kun meluvalli on rakennettu. Meluvallin rakentaminen alkaa 2009. Kaavoitettuun alueeseen kuuluu yksi noin 2600 kerros-m2 kerrostalotontti Suursuonlaidassa, johon on ajateltu sijoittuvan senioritalon.

Suursuolle kaavoitetaan kaupunkimaisia pientaloja. Kaavoitettava alue on määritelty yleiskaavassa, jonka valtuusto hyväksyi 2003. Alueelle tulee noin 120 pientaloa sekä joitakin rivitaloja. Alueelle on kaavailtu lisäksi urheilukenttää sekä lasten leikkipaikka.

Maunulasta löytyy myös uudemmasta 60- ja 70-luvun rakennuskannasta tunnettuja ja arvostettuja arkkitehtejä. Viereisen kuvan taloryhmän eli Suursuontie 8:n on suunnitellut arkkitehti Hilding Ekelund (1893-1984). Alla on lista Maunulan uudemman rakennuskannan arkkitehdeistä.