Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön asemakaava on kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä tiistaina 25.4.2017. Lampuotilantien 15-35:n asukkaat ovat tehneet oman vaihtoehtoisen asemakaavaehdotuksensa, jota Maunula-Seura kannattaa tonttien 28225, 28222 ja 28210 osalta. Vaihtoehtoisessa asemakaavassa ehdotetaan näille tonteille townhouse-tyyppisiä rakennuksia. Lampuodintien asukkaiden ehdotuksen mukaan townhouse-tyyppisillä rakennuksilla saadaan vastaava määrä asukkaita alueelle kuin kaupunkisuunnitteluviraston ehdotuksessa.

Pakilalaiset toivottavat myös naapurit juhlimaan kanssaan Pakilan 600-vuotista historiaa. Tapausta juhlitaan 20.5.2017 klo 11-18 keskiaikaisten markkinoiden ja turnajaisten merkeissä Pakilan yläasteen koululla osoitteessa Pakilantie 65. 

Näyttelytila Laiturilla (Narinkka 2, Kamppi) 8.5-13.5. järjestettävien Kaupunkisuunnittelumessujen teemana on tänä keväänä katu. Messuilla esitellään niin liikenteen, arkkitehtuurin, kaupunkisuunnittelun, taiteen, muotoilun kuin historiankin näkökulmia katuun.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto laatii suunnitelmaa Maunulassa sijaitsevan Sorsapuiston peruskorjaamiseksi. Peruskorjauksen tavoitteena on entistää Maunulan tärkein puistohistoriallinen kohde pohjautuen arkistoaineistoihin ja puistoinventointiin. Peruskorjauksessa pyritään parantamaan puiston houkuttelevuutta ja Maunulan alueellista reittiyhteyttä Sorsapuiston kautta Keskuspuiston ulkoilureiteille. Maunulalaisten intressi kohdistúu siihen, miten Sorsapuisto voi käyttää festaripaikkana. Maunulan Musaa ja Makkaraa on perinteisesti järjestetty elokuun viimeisenä lauantaina Sorsapuistossa.

Helsingin kaupunki valmistelee seuraavaksi neljäksi vuodeksi uutta kaupunkistrategiaansa, kaupungin tulevaisuuden suuntaviivoja. Kaupunkilaiset kutsutaan mukaan osallistumaan kehitystyöhön. Kerro kantasi -palvelussa on kysely avoinna 13.4.–5.5.2017. Ilmoittaudu Tulevaisuuden Helsinki -verkkoaivoriiheen. Ilmoittautuminen Skenaarioiden jalostamiseen on 13.–19.4.2017.

Oulunkylän seurakuntaneuvosto päätti 13.3.2017 ilmaista tahtotilasta Maunulan kirkon yhteiskäytöstä ruotsinkielisen Petruksen seurakunnan kanssa siten, että Oulunkylän seurakunnan osuus kirkon käyttömahdollisuudesta ja sisäisestä vuokrasta on 20% alkaen syyskuusta 2017. Lopun 80 % maksaa Petruksen seurakunta, jonka hallintaan Maunulan kirkko siirtyy. Päätös tehdään yhteisellä sopimuksella Petruksen seurakunnan seurakuntaneuvoston kanssa, kun nyt tehdyn kuntokartoituksen jatkotoimista ja aikatauluista on tarkempi tieto.

Maunulan Sanomien kesänumero 2/2017 ilmestyy ma 29.5.2017. Lehti tehdään ja jaetaan vapaaehtoisvoimin. Tule jakamaan lehteä vaikkapa vain omaan taloyhtiöösi. Lehteä on saatavilla asukastila Maunulan Mediapajalta (Metsäpurontie 25) arkisin sen normaaleina aukioloaikoina klo 9-16 sekä la 3.6. klo 11-12 ja su 4.6. klo 12-13.

Maunulan 124. aluefoorumi pidettiin ma 10.4.2017. klo 18-20 Asukastalo Saunabaarilla (Metsäpurontie 25). Aiheena oli CO2-päästöjen vähentäminen ja kestävä kehitys. Miten Maunulassa ja muualla voidaan vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin? Aiheesta alusti Outi Leskelä ympäristöministeriöstä. CO2-päästöjen vähentämistä lähestyttiin pelien ja aiheen pelillistämisen kautta. Tilaisuuden muita esiintyjiä olivat Juha Nurmela ja Jani Päivänen (FCG). Maunulan aluefoorumit ovat kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia.

Maunula-Seura on toimeksiantajana Turun yliopiston Demokratian tulevaisuudet – kurssilla, jossa laaditaan tilauksesta asiakkaille tulevaisuuskartat. Maunula-Seura teettää kurssilla analyysin Maunulan 2030. Muita toimeksiantajia ovat Demos-Helsinki, Elinkeinoelämän valtuuskunta – EVA, Kalevi Sorsa-säätiö, Kynnys ry ja Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö – SAK.

Helsinki valmistelee kaupungin ja kaupunkilaisten yhteistyönä uutta osallisuus- ja vuorovaikutusmallia. Se on osa kaupungin johtamisjärjestelmän ja organisaation muutosta, joka astuu voimaan kesäkuun alussa 2017. Työpajat ovat ke 22.3. klo 17-18.30 ja pe 24.3. klo 8.30-10.