Maunulalainen KM Jonna Kangasoja väittelee 8.12.2017 klo 12 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa, rakennetun ympäristön laitoksella aiheesta Retooling Planning – Towards Trading Zone Capabilities. Väitöksen ala on maankäytön suunnittelu ja liikennetekniikka. Vastaväittäjä on professori Kai Hakkarainen Helsingin yliopistosta. Väitöskirjan valmistumista on valvonut professori Raine Mäntysalo  Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitokselta.

Näyttelytila Laiturille käynnistyi perjantaina 24.11.2017 Helsingin kaupunkiympäristötoimialan vetämä Tuusulanväylän ja Vihdintien kaupunkibulevardien ideointi. Vuorovaikutusprosessi kestää ensi vaiheessa huhtikuun 2018 loppuun asti. 

Pohjois-Pasilaan eli entisen maaliikennekeskuksen alueelle syntyy noin 5700 asukkaan asuinalue. Kaavassa on varauduttu alakoulun ja kahden päiväkodin rakentamiseen. Asemakaavaehdotus on nähtävillä 17.11.–18.12.2017.

Kyläkunnantien ja Pakilantien risteykseen, osoitteeseen Kyläkunnantie 67, suunnitellaan päivittäistavarakauppaa ja toimistotiloja. Kolmikerroksinen toimitilarakennus sijoittuu tontille 34111/18 sekä Helsingin kaupungin omistamalle suojaviheralueelle Kehä I:n varteen. Suunnittelijat ovat tavattavissa ja keskustelemassa hankkeesta 4.12.2017 kello 17.00–18.30 Maunula-talossa (avoin oppimisympäristötila, 3 krs, Metsäpurontie 4).

”Nyt suunnitellaan Bulevardikaupunkia” –asukasilta Laiturilla
Vihdintien ja Tuusulanväylän kaupunkibulevardeihin liittyviä kysymyksiä ratkotaan Laiturilla perjantaina 24.11. klo 15-17 etsimällä ratkaisuja yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Osallistu keskusteluiltaan, tule tapaamaan suunnittelijoita ja kerro ideasi! Nyt suunniteltavat bulevardikaupunginosat rakentuvat vajaakäytöllä olevien Käpylän aseman sekä Haagan liikenneympyrän ja Valimon asemanseudun ympärille.

Maunulan 127. aluefoorumi pidettiin ma 4.12.2017 klo 18-20 asukastalo Saunabaarilla (Metsäpurontie 25). Aiheena oli Maunulan kulttuurihankkeet. Maunulassa käynnistyi tammikuussa 2016 Helsingin uuden kulttuurimallin kaksi hanketta eli Kansallisteatterin Maunulan maisema -hanke ja mediakulttuuriyhdistys m-cultin Yhteisöllisen mediataiteen residenssit -hanke. Hankkeet analysoivat tilaisuudessa kulunutta vuotta 2017 ja kertoivat viimeisen vuoden ja erityisesti kevään 2018 ohjelmasta. 

Kaupunginhallitus päätti 13.11.2017 hallintosäännön osallisuuden ja vuorovaikutuksen periaatteiden ja niiden osatekijöihin perustuvan osallisuusmallin toimeenpanemiseksi vuosina 2018-2021 seuraavaa: Kaupunginhallitus toteaa, että yleisistä käyttövaroista ohjataan kaupunginkanslian käyttöön aiemmin lähiöprojektin käytössä ollut, enintään 500 000 euroa, käytettäväksi alueellisen osallisuuden toimeenpanoon ja osallistuvan budjetoinnin teknisen alustan kehittämiseen ja ylläpitoon.

Maunulan Sanomien joulu- ja talvinumero 4/2017 ilmestyy pe 8.12.2017. Lehden deadline on lauantaina la 25.11.2017. Toimituksen kokoukset ovat ma 23.10., ma 6.11. klo 18 ja taittotyöpajat su 26.-28.11.2017 klo 18 Mediapajalla. Toimituksen kokoukset ovat kaikille asukkaille avoimia.

Oulunkylän ja Pakilan seurakuntien liittämistä selvittää elokuussa perustettu työryhmä, jossa on jäseniä molemmista seurakunnista. Sen jäseniä ovat Susanna Airola, Kaisa Heininen, Ulla Kosonen, Anne Lindell, Leo Norja, Taina Haterma, Sanna Vesikansa ja Jaakko Weuro. Työryhmä esittää, että 14.11.2017 molemmat seurakuntaneuvostot pitävät ensin erilliset kokoukset Hyvän Paimenen kirkolla. Sen jälkeen seurakuntaneuvostot kokoontuvat yhteiseen iltakouluun, jossa keskustellaan ja työstetään eri vaihtoehtoja selvitysryhmän valmisteleman materiaalin pohjalta.

Kaupunginhallitus päättää 6.11.2017 osallisuuden ja vuorovaikutuksen periaatteiden ja niiden osatekijöihin perustuvan osallisuusmallin toimeenpanemisesta vuosina 2018-2021. Mallissa on esitetty periaatteet osallistuvalle budjetoinnille, alueelliselle osallisuudelle ja tähän liittyvien stadiluotsien ja yritysluotsien toimenkuville. Helsinkiin tulee seitsemän stadiluotsia eli yksi jokaiseen suurpiiriin. Osallistuvassa budjetoinnissa rahaa suurpiireille jaetaan väkiluvun suhteessa.