Maunulan aluefoorumi: Kevätkauden 2017 tulevia tapahtumia

123. aluefoorumi ma 20.2.2017. klo 18-20. Aihe: Kaupunginosien tulevaisuus. Millainen asuinpaikka Maunula on vuonna 2030? Tilaisuuteen on kutsuttu naapurikaupunginosien edustujia kertomaan, miten niissä pohditaan asuinalueiden tulevaisuutta. Tavoitteena on työstää Maunulalle tulevaisuuden kuva, Visio 2030. Edellisen tulevaisuuden kuvan laativat Maunula-Seura ja Maunulan Asukasyhdistys keväällä 2002. Silloin tavoitevuosi oli itsenäisyyden juhlavuosi 2017. Ks. Maunulan Visio 2017. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Maunulasali (Metsäpurontie 25).

124. aluefoorumi ma 10.4.2017. klo 18-20. Aihe: Maunula ja CO2-päästöjen vähentäminen. Miten Maunulan hiilidioksidipäästöihin voidaan vaikuttaa? Pariisin ilmastosopimus tuli voimaan 4.11.2016, kun 55 valtiota oli allekirjoittanut sen. Tilaisuudessa käydään keskustelua Maunulan CO2-päästöjen arvioinnista sekä keinoista vaikuttaa päästöihin infra-, taloyhtiö- ja yksilötasolla. Pariisin sopimuksessa tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu alle kahdessa asteessa. Voisiko Maunula näyttää mallia muulle maailmalle? Ks. Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet. Katso myös, mitä ilmastosopimuksen täytäntöönpanosta sovittiin Marrakechissa marraskuussa 2016. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Maunulasali (Metsäpurontie 25).

12X. aluefoorumi ma xx.xx.2017. klo 18-20. Aihe: Maunula lasten ja nuorten kasvuympäristönä. Millainen paikka Maunula on lapsen ja nuorten kasvuympäristönä? Aihealuetta tarkastellaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden kannalta. Mitkä tekijät vaikuttavat lapsen ja nuoren kasvuun ja arvostuksiin, tavoitteiden asetteluun sekä lopulta käyttäytymiseen ja elämän valintoihin? Paikalle kutsutaan päivähoidon ja koulujen edustajia sekä asiantuntijoita sosiaali- ja terveysvirastosta. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Maunulasali (Metsäpurontie 25).

LISÄTIETOA
Maunulan aluefoorumi 

TIEDUSTELUT
Hannu Kurki
sähköposti: h a n n u k u r k i (    ) h o t m a i l . c o m