Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 22.11.2011 kokouksessaan merkitä tiedoksi Oulunkylän Renessanssi, Lähtötiedot ja kehittämistavoitteet - raportin sekä hyväksyä jatkosuunnittelun pohjaksi Oulunkylän Renessanssin painopistealueet ja kehittämistavoitteet.Kehittämistavoitteet:


Parannetaan Oulunkylän eri alueiden toiminnallisuutta ja omavaraisuutta:

- Oulunkylän ja Käpylän asemanseutuja kehitetään vetovoimaisina ja omaleimaisina keskuksina. Metsälän työpaikka-alue pyritään kytkemään osaksi Käpylän asemanseutua.

- Palvelutason turvaamista tuetaan kasvattamalla asukasmäärää ja parantamalla joukkoliikenneasemien yhteyttä  lähipalveluihin. Lisätään asuntotarjontaa ja monipuolistetaan asuntokantaa.

- Tutkitaan uusia rakentamiseen soveltuvia alueita, jotta saadaan:
  - suuria asuntoja sinne, missä on vain pieniä
  - asuntoja kaiken ikäisille lisäämällä perhe- ja senioriasuntoja

- Etsitään ratkaisuja lisärakentamisen ongelmiin, kuten pysäköintiin. Kohennetaan kaupunkikuvan laatua paikallisia ominaispiirteitä korostaen

- Tärkeimpien katujen kuten Käskynhaltijantien ja Mäkitorpantien ilmettä, viihtyisyyttä ja turvallisuutta parannetaan mm. uudella rakentamisella ja pysäköintiratkaisuilla.

- Tuetaan virkistysalueiden käytön lisääntymistä - laadukkaat lähipuistot sekä Oulunkylän kaupunginosapuiston laajentaminen ja teemallinen kehittäminen liikuntapuistona.

- Sovitetaan yhteen alueen arvokkaat ominaispiirteet ja uusi rakentaminen. Edistetään sujuvaa liikkumista

- Kävely- ja pyöräilyreittejä parannetaan erityisesti asemille ja palveluihin.

- Viheryhteyksiä selkeytetään Oulunkylän kaupunginosapuistosta Keskuspuistoon ja Helsinkipuistoon.

- Joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja palvelutasoa kehitetään. Jokeri I:n mahdollisuuksia hyödynnetään.

- Liityntäpysäköintiä parannetaan asemanseuduilla.

LISÄTIETOJA
Oulunkylän renessanssi, painopistealueet, havainnekuva  

Oulunkylän renessanssi -raportti (24 Mb)  

Ks. myös uutinen Raidejokerin kehityskäytävästä