1 visio 2 analyysi 3 prosessi 4 keskustelu
5 suunnittelu
kehittämis-
suunnitelma valmis
2003
12
11
38. aluefoorumi
10
37. aluefoorumi

936. aluefoorumi

8
7
6
5
4
35. aluefoorumi 
3
2
1
2002
12
11
10
9
8
7
6
5
4
29. aluefoorumi
3
2
1 Ideatyö-
ryhmä kokoontuu
2001
12
11
10
9
8
Kiinteistö-
lautakunnan päätös
7
6
5
Seurojen ehdotus
4
3
2
1
2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siirrot, tapahtumat

  25.6.2009 Ylen aikainen uutisoi Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä.

  23.6.2009 Korkein hallintaoikeus hylkää Maunulan keskustan kaavasta tehdyt valitukset (uutinen päätöksestä).

  7.6.2009 Maunula-Seura jättää Korkeimmalle hallinto-oikeudelle  valituksista oman kannanottonsa, jossa esitetään valitusten hylkäämistä tai jättämistä käsittelemättä.

  22.4.2009 Maunulan 75. aluefoorumi, jossa keskustellaan Maunulan toimitilamuutosten hallinnasta ja Suursuon ostoskeskuksen yritysten uusien toimitilojen selvittämisestä (tietoa tilaisuudesta

  19.1.2009 klo 22.15 Maunula-Seura julkaisee oman vastineensa MOT-ohjelmassa esitetyistä asioista.

  19.1.2009 klo 20-20.30 YLE 1 esitettiin MOT-ohjelma, jossa käsiteltiin Suursuon ostoskeskuksen yrittäjien (ja omistajien) tilannetta ostoskeskuksen tontin vuokra-ajan päättyessä. Ohjelma antoi katsojalle mielikuvan, että suunnitteluun ja päätöksentekoon olisi liittynyt epäselvyyksiä tai vääryyksiä.

  16.9.2008 Helsingin Kaupunginhallitus pyytää lausunnossaan Korkeinta hallinto-oikeutta hylkäämään valitukset ja oikeudenkäyntikuluvaatimuksen  perusteettomina.

  Heinäkuu 2008 Suursuon ostoskeskus Oy, Pro Maunula ry ja Pakila-Seura ry valittavat Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

  7.7.2008 Maunulan Apteekki muuttaa pois Suursuon ostoskeskuksesta Pakilantien toiselle puolelle entisen postin tiloihin Pakilantie 10:een. Apteekin tilalle muuttaa postin jakeluvarasto. 

  19.6.2008 Helsingin hallinto-oikeus hylkää keskustan kaavasta tehdyt valitukset.

  12.5.2008 Suursuon ostoskeskus täydentää valitustaan kahdella asiantuntijalausunnolla. Heikki Kukkosen lausunto on päivätty 28.2.2008 ja Teuvo Pohjolaisen lausunto 10.4.2008.  

  22.10.2007 Kaupunginhallitus esittää Helsingin hallinto-oikeudelle  Maunulan ry:n, Suursuon ostoskeskuksen Oy, AsOy Pakilantie 7:n ja Pakila-Seura ry:n valitusten hylkäämistä aiheettomina ja perusteettomina.  

  15.6.2007 Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Pro Maunulan ry:n 202.2007 tekemän valituksen Ympäristöministeriön 12.1.2007 tekemästä päätöksestä jättää käsittelemättä Pro Maunulan vallitus Uudenmaan ympäristökeskuksen 13.11.2006 tekemästä päätöksestä.

  5.6.2007 Maunulan keskustan valtuuston 25.4. hyväksymästä kaavasta on tehty neljä valitusta Helsingin hallinto-oikeudelle. Valittajia olivat AsOy Pakilantie 9, Pakila-Seura, Pro Maunula ry ja Suursuon ostoskeskus Oy.

  19.5.2007 Oulunkyläisessä 3/07 Pakila-Seuran puheenjohtaja Matti Enroth kirjoittaa: ”Pakilantien kaavassa suunnitellut liikennejärjestelyt merkitsevät toteutuessaan olennaista huononnusta Pakilan ja Paloheinän asukkaiden enemmistön liikkumiselle. Tämän vuoksi harkitsen vakavasti valittavani kaavasta sillä perusteella, että pakilalaisia ei ole kuultu asianomaisena kaavaa valmisteltaessa. Tällöin saisin liikennejärjestelyt uuteen harkintaan ja mahdollisesti muutosta kaavaan tältä osin”.

  27.4.2007 Kaupunkilehti Vartti 29.4. sivu 5: "Yrittäjä Pia Snellman sanoo, ettei Pro Maunula –yhdistys ole tekemässä valitusta tästä päätöksestä. KHO:ssa on jo vireillä valitus Maunulan rakennusperinnön suojelusta, ja se saa riittää."

  25.4.2007 Valtuusto hyväksyi Maunulan keskustan kaavan yksimielisesti. Valtuusto ei kannattanut ehdotusta kaupungin osallistumisesta vanhan ostari purun kustannuksiin (jota jotkut valtuutetut ehdottivat), vaan sen joutuvat ostoskeskuksen omistajat maksamaan.

  23.4.2007 Valtuuston jäsenille lähetetään 42 maunulalaisen yhteisön (eli taloyhtiöiden tai yhdistysten) yhteinen Maunulan keskustan kaavaa puoltava kirjelmä.

  10.4.2007 Kaupunginhallitus hyväksyy kaavan ja esittää sitä valtuuston hyväksyttäväksi. 

  20.2.2007 Pro Maunula valittaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen ympäristöministeriön päätöksestä jättää käsittelemättä Pro Maunulan valitus Ympäristöministeriölle. Päätös asiasta saadaan kesän aikana.

  12.1.2007 Ympäristöministeriö ei käsitellyt Pro Maunulan valitusta Uudenmaan ympäristökeskuksen päätöksestä, jossa Ympäristökeskus hylkäsi Pro Maunulan ry:n esityksen Maunulan, Suursuon ja Pirkkolan suojelemiseksi rakennussuojelulailla. Syynä oli, että valitus oli tullut valitusajan päätymisen 11.12.2006 jälkeen ministeriöön.

  13.12.2006 Pro Maunulan valittaa Ympäristöministeriölle Uudenmaan ympäristökeskuksen päätöksestä, jossa se hylkäsi Pro Maunulan ry:n esityksen Maunulan, Suursuon ja Pirkkolan suojelemiseksi rakennussuojelulailla.

  13.11.2006 Uudenmaan ympäristökeskus hylkäsi Pro Maunulan ry:n esityksen Maunulan, Suursuon ja Pirkkolan suojelemiseksi rakennussuojelulailla.

  8.6.2006 Ympäristöministeriö hylkää Suursuon ostoskeskus Oy:n tekemästä valituksesta Uudenmaan ympäristökeskuksen päätöksestä (31.1.2006), jossa ympäristökeskus hylkäsi kiinteistöyhtiön esityksen Suursuon ostoskeskuksen suojelusta rakennussuojelulailla.

  13.4.2006 Uudenmaan ympäristökeskukselle jätetystä kannanotossa 36 maunulalaista yhteisöä vastusti Suursuon ostoskeskuksen suojelua. Lisäksi kannanotossa kehotettiin viranomaisia kiirehtimään Maunulan keskustan kaavan hyväksymistä.

  23.3.2006 Uudenmaan ympäristökeskuksen suojeluasian käsittelyn valmistelija tavattavissa Maunulan kirjastossa to 23.3. klo 17-19.

  13.3.2006 Kauppalehti Pressossa oli mielipideartikkelit sekä Maunula-Seuralta  Pro Maunulalta. Uutinen 13.3.06 asiasta.

  10.3.2006 Uudenmaan ympäristökeskus ilmoitti, että Pro Maunula tekemä Pirkkolan, Maunulan ja Suursuon suojeluesitys on nähtävillä Maunulan kirjastossa ja Uudenmaan ympäristökeskuksessa 13.4.06 asti.
Uutinen 10.3.06

  27.2.2006 Helsingin Uutiset julkaisi jutun otsikolla "Maunulan ostoskeskuksen armonaika hupenee". Siinä Pia Snellman toteaa, että "[ostoskeskus]yhtiö valittaa [Uudenmaan] ympäristökeskuksen päätöksestä. - Me emme halua jarruttaa Maunulan kehitystä. Haluamme vain samaan neuvottelupöytään kaupungin kanssa."

  27.2.2006 Helsingin Sanomat julkaisi Hesarin nettisivujen yleisönosastokirjoituksia Suursuon ostoskeskuksesta.

  24.2.2006 Helsingin Sanomat julkaisee artikkelin otsikolla "Maunulan keskustan uudistus pysähtyi suojeluesityksiin". Sama löytyy Hesarin kotisivuilta.

  30.1.2006 Uudenmaan ympäristökeskus päättää, ettei se suojele Suursuon ostoskeskusta rakennussuojelu lailla. Suojelua oli esittänyt Suursuon ostoskeskus Oy 17.6.2005.

  19.12.2005 Kaupunginhallitus ilmaisee lausunnossaan, ettei se kannata Pro Maunulan ry:n Uudenmaan ympäristökeskukselle tekemää ehdotusta Maunulan, Suursuon ja Pirkkolan suojelemista rakennussuojelulailla. Ympäristöministeriö asetti 9.9.2005 Lauri Tarastin vetämän työryhmän selvittämään kuntien kaavoituksen esteitä. Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa kuntia laatimaan kaavoja sitä mukaa kuin kunnan kehitys sitä edellyttää. Tämä koskee niin asuntotuotannon tarpeita kuin muitakin toimintoja.

  10.11.2005 Kaupunkisuunnittelulautakunta: Vastauksessaan Pro Maunulan Suursuon ostoskeskuksen suojeluesitykseen "asemakaavaosasto katsoo, että Maunulan asuma-alueen arvot tulevat riittävästi turvatuiksi jo laadituilla tai laadittavana olevilla asemakaavoilla. Asemakaavaosasto ei pidä perusteltuna Pirkkolan, Maunulan ja Suursuon alueen alueellista suojelua rakennussuojelulailla". Ks. esityslista 10.11.05

  30.9.2005 Uuden talousarvioesityksen mukaan kiinteistövirasto panostaa vanhojen ostoskeskusalueitten kuten Maunulan keskustan. (ks. talousarvion tiedote pdf)

  22.9.2005 Pro Maunula ry esittää Uudenmaan ympäristökeskukselle Maunulan, Suursuon ja Pirkkolan suojelemista rakennussuojelulailla.

  20.9.2005 Kiinteistölautakunta päätti, ettei Suursuon tontinvuokrasopimuksiin tehdä muutoksia. Suursuon ostoskeskus oli ehdottanut vuokrasopimuksen pidentämistä 15 vuodella sekä kohdan muuttamista, jossa vuokralaisen on purettava rakennus tontin vuokra-ajan päätyttyä. Tontin vuokrasopimus päättyy 31.12.2006. (ks. kiinteistölautakunnan päätös 20.9.2005 rtf).

  20.9.2005 Kiinteistölautakunta päätti, ettei se kannata Suursuon ostoskeskuksen suojelua: "Suojelupäätös estäisi lisäksi tehokkaasti alueen maankäytön tarkoituksenmukaisen kehittämisen viihtyisänä asuntoalueena kaupallisine ja julkisine palveluineen". (lautakunnan päätös 20.9.05 rtf)

  15.9.2005 Museovirasto  ei puolla Suursuon ostoskeskuksen säilyttämistä antamassaan lausunnossa Uudenmaan ympäristökeskukselle (ks. uutinen).

  28.8.2005 Helsingin Uutiset -lehden mukaan Suursuon ostoskeskus on esittänyt 17.6.2005 Uudenmaan ympäristökeskukselle Suursuon ostoskeskuksen suojelemista. Suursuon ostoskeskuksen tontinvuokra-aika loppuu 31.12.2006. Vuonna 1962 valmistuneen rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Erkki Karvinen ja rakennus on luokiteltu Kaupunginmuseon selvityksessä Lähiön sydän - ostari toiseen luokkaan. Kaavaprosessin eteneminen odottaa ympäristökeskuksen päätöstä/lausuntoa. Kaupunki haluaisi myös purkaa Karvisen suunnitteleman Myllypuron ostoskeskuksen.

  17.6.2005 Suursuon ostoskeskus Oy tekee esityksen Uudenmaan ympäristökeskukselle ostoskeskuksen suojelemisesta rakennussuojelulailla.

  25.5.2005 Alueuutiset-lehden (pohjoinen B) kansisivulla on mainos, jossa Iston kuuluisaa sortokauden aikaista maalausta mukaillen Maunula-Seura ja Maunulan Asukasyhdistys on kuvattu Venäjän kaksipäiseksi kotkaksi. Ilmoituksessa mainostetaan Suursuon ostoskeskuksen tapahtumaa.

  12.5.2005 Maunulan keskustan kaavaehdotus hyväksyttiin  kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 19.8.2004 päivätyn ja 12.5.2005 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 11326 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä ja esittää, etteivät tehdyt muistutukset, kirjeet ja annetut lausunnot anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

  26.4.2005 klo 18-20 Maunulan 51. aluefoorumi: Tilaisuudessa keskustellaan Maunulan turvattomiksi koetuista paikoista YKS 2-projektin tekemän kyselyn pohjalta. Paikalla on myös aluepoliisin edustaja esittelemässä Maunulan rikostilastoa. Uutinen rikosturvallisuuskyselystä.

  21.4.2005 Maunula-Seura ja Maunulan Asukasyhdistys jättävät kaupunginhallitukselle kehittämisehdotuksen, jossa nämä kannattavat KSV:n valmistelemaa kaavaehdotusta ja tekevät ehdotuksen Maunulan kehittämiseksi luovaksi kaupunginosaksi panostamalla Maunulan keskustan uuden tyyppisen Jokerikirjaston ja langattomien tietoliikenneyhteyksien rakentamiseen. Jokerikirjasto palvelisi Maunula, Metsälän, Pirkkolan ja Pakilan asukkaiden lisäksi myös Jokeri-linjan käyttäjiä. Lisäksi järjestöt ehdottavat kehittämismanagerin palkkaamista koordinoimaan Maunulan rakennuskohteiden suunnittelua ja toteutusta sekä auttamaan yrityksiä sijoittumaan  Maunulan ja Helsingin kaupungin toimitilakantaan.

  16.3.2005 klo 18-20 Maunulan 50. aluefoorumi: Tilaisuudessa keskusteltiin millaisia julkisen sektorin  palveluja Maunulan uuteen keskustaan tulee. Lisäksi Vantaan Energian Wivanetin edustaja Marko Heinsola kertoi langattomien yhteyksien hyödyntämisestä liikekeskuksissa. Uutinen tilaisuudesta.

  2.3.2005 Valtuustoaloite kirjaston ja työväenopiston suunnittelumäärärahasta. Hannele Luukkainen ja joukko valtuutettuja tekevät talousarvioaloitteen keskustan kirjaston ja työväenopiston tilojen suunnittelumäärärahasta. Myös valtuutettu Yrjö Hakanen on tehnyt toisen talousarvioaloitteen Maunulan keskustan suunnittelusta, Palvelukeskus Saunabaarista ja Maunulan Mediapajasta.

  23.2.2005 Helsingin Uutiset kirjoittaa artikkelin 17.3.05 Maunulan aluefoorumista.

  23.2.2005 Helsingin Sanomissa on artikkeli tutkijoiden Matti Kortteisen ja Mari Vaattovaaran tutkimuksesta, jonka mukaan koettu turvallisuus vaikuttaa merkittävästi nuorten perheiden asuinpaikan valintaan.

  21.2.2005 Helsingin Sanomat kirjoittaa Suursuon ostoskeskuksesta.

  17.2.2005 klo 18-20 Maunulan 49. aluefoorumi: Miten Maunulan keskustan suunnittelu etenee. Tilaisuudessa HOK-Elannon Veli-Matti Liimatainen esitteli Maunulan liikekeskuksen liiketoimintakonseptia sekä toteutusprosessia. Tilaisuudessa esiintyivät myös Pro Maunulan puheenjohtaja ja varapuheeenjohtaja esittelemässä näkemyksiään keskustan suunnittelusta. Tilaisuus videoitiin. Paikka: Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15.

  10.2.2005 Kilpailuvirasto vastaa Suursuon ostoskeskuksen yrittäjien ja Pro Maunulan ry:n tekemään selvityspyyntöön. Viraston arvion mukaan Maunulan keskustan suunnitteluun ja päätöksentekoon ei sisälly sellaisia piirteitä, jotka edellyttäisivät kilpailuvirastolta asian tarkempaa selvittämistä.

  22.1.2005 Vuonna 1983 syntynyt mies löi samanikäistä tuttuaan puukolla rintaan Suursuon ostoskeskuksessa. Poliisi otti teosta epäillyn kiinni ostoskeskuksen läheltä pian puukotuksen jälkeen (ks. Uutislehti 100 24.1.05).

  15.1.2005 Helsingin Uutiset: Pro Maunulan ry varapuheenjohtaja kirjoittaa Helsingin Uutisiin ja vetoaa Suursuon ostoskeskuksen säilyttämisen puolesta. Perustelut liittyvät ostoskeskuksen yrittäjiin (19 kpl) ja heidän tarjoamiin palveluihin ja ostoskeskuksen arkkitehtuuriin. Lisäksi todetaan, että ratkaisu on kokonaistaloudellisesti edullisin ratkaisu. Tekstissä löytyy kohta "Maunulan kirjastolle ja työväenopiston sivupisteelle saadaan tilat joko katutasoon tai korottamalla ostoskeskus osittain kaksikerroksiseksi.

Tämä riippuu yksinomaan kaupungin suunnittelijoiden ja päättäjien tahdosta. Asia on toinen, jos kaupungin aikaisempien päättäjien moraali on pettänyt ja siten nyt aloittaneiden päättäjien kädet sidottu yhden yrittäjän (HOK-Elanto) hankkeeseen".

  15.1.2005 Alueuutiset: Pro Maunulan ry varapuheenjohtaja kirjoittaa Alueuutisiin ja toteaa mm., että "Maunulan tapauksessa virkamiehet ja alueen asukasyhdistykset ovat johtaneet Maunulan asukkaat harhaan". Tekstistä löytyy myös kohta: "Nyt on kaupungin uusien valtuutettujen ja muiden luottamushenkilöiden aika taas miettiä omaa moraalia päätöksenteossa. Alentuvatko he sulle mulle ja hyvä veli-järjestelmään".

  13.1.2005 Maunula-Seura ry ja Maunulan Asukasyhdistys ry jättävät vastineensa Suursuon ostoskeskuksen yrittäjien kilpailuvirastolle jättämään selvityspyyntöön. Vastineessa todetaan, että Maunulan ostovoimasta 50 % valuu Maunulan ulkopuolelle. Syynä on puutteelliseksi koettu päivittäistavaratarjonta sekä työntävänä tekijänä turvattomaksi ja vastenmieliseksi paikaksi koettu Suursuon ostoskeskus. Asukasjärjestöt perustelevat kantaansa tehdyillä tutkimuksilla. Järjestöjen mielestä riittävän suuri päivittäistavaraliike (2000 kerros-m2) takaa vetovoimaisen liikekeskuksen syntymisen ja riittävän tuotevalikoiman (n. 10.000 tuotenimikettä). Nykyinen Suursuon ostoskeskus aiheuttaa haittaa Suursuon asunto-osakeyhtiöille, jotka ovat valittaneet asiasta Tuotevalvontakeskukselle vuonna 2002.

  5.1.2005 Pro Maunulan ry on löytyy Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteristä.  

2005

  29.12.2004 Helsingin Uutiset uutisoivat Suursuon ostoskeskuksen yrittäjien valituksen kilpailuvirastolle. Lehdessä haastatellaan Suursuon ostoskeskuksen olutravintoloiden omistajaa ja Pro Maunulan puheenjohtajaa Pia Snellmania. 

  23.12.2004 Helsingin Sanomien Suursuon ostoskeskuksen yrittäjät ovat tehneet kilpailuvirastolle valituksen, jossa nämä pyytävät kilpailuvirastoa tutkimaan Maunulan keskustan suunnittelua, jossa "Helsingin osuuskauppa Elannon määräävä markkina-asema vahvistuu" (lainaus Helsingin Sanomista).

Helsingin Sanomien mukaan yrittäjät korostavat toimenpidepyynnössään, että alueen vanhuksilla ei ole tulevaisuudessa mahdollisuutta valita päivittäistavarakauppaansa. He eivät kykene lähtemään alueen ulkopuolelle ostamaan ruokatarvikkeita".

  22.12.2004 Radiossa Tänään iltapäivällä lähetyksessä 22.12.04 klo 14 jälkeen sekä TV:ssä Uudenmaan uutisten lähetyksessä 22.12.04 haastateltiin klo 17.49 Pro Maunula ry puheenjohtajaa Pia Snellmania. Lähetyksessä Snellman toi esille Suursuon ostoskeskuksen yrittäjien aseman, jos ostoskeskuksen vuokra-aika loppuu. Snellman omistaa Suursuon ostoskeskuksen Ravintola Bartsin ja Ravintola Diki Diki. Lähetyksessä todettiin, että ostoskeskuksen yrittäjät ovat jättäneet selvityspyynnön kilpailuvirastolle Maunulan keskustan suunnittelusta.

  14.12.2004 Radio Suomen Ylenaikaisessa uutisoidaan ostariselvitys ti 14.12.2004 aamulla. Lähetyksessä kysytään myös radion kuuntelijoiden kommentteja ostoskeskusten säilyttämisestä. Pari maunulalaista soittaa lähetykseen.

  13.12.2004 Kaupungin museo julkaisee Sari Sareston, Anne Salmisen ja Mira Vierton raportin Ostari, Lähiön sydän (Helsingin kaupunginmuseon tutkimuksia ja raportteja 2/2004). Ks. tutkimuksen tiedote.

Tutkimuksessa on inventoitu 27 helsinkiläistä ostoskeskusta. Maunulan ostoskeskus on arvioitu luokkaan 2. Luokka sisältää "arkkitehtuuriltaan harkittuja ja viimeisteltyjä, melko hyvin säilyneitä tai ympäristöarvoltaan merkittäviä ostoskeskuksia. Maunulan ostoskeskuksesta todetaan seuraava:
- Arkkitehtuuri detaljeiltaan harkittua
- Hyvin säilynyt
- Liittyy ympäröivään alueeseen
- "Suorakaidemalli"

Kaupunginmuseon johtaja Tiina Merisalo toteaa tutkimuksen esipuheessa, että "Helsingin kaupunginmuseon perustehtävä on vaalia helsinkiläisten kulttuuriperintöä - tuottaa ja jakaa siihen liittyvää tietoa. Kaupunginmuseon tavoitteena on elää mukana kaupunkilaisten arjessa".

Museon tutkijaa haastatelleen TV 4:n uutisissa ma 13.12.2004 klo 20 Suursuon ostarin edustalla. Lähetyksessä haastatellaan Suursuon ostarilla lisäksi nuorta tyttöä ja keski-ikäistä naista.

  9.12.2004 Yleisten töiden lautakunta käsitteli uusittua rakennusviraston lausuntoa Maunulan keskustasta. Lausuntoon on lisätty seuraavat kohdat: 

"Yleisten töiden lautakunta huomauttaa, että Maunulan keskuksen kaupalliset ja liikennejärjestelyt koskettavat myös mm. Pakilan alueen asukkaita. Paikallisliikenteen ohjaaminen jo ennestään ruuhkaiselle Kehä I:lle sekä Tuusulantielle ei ole hyvä ratkaisu. Pakilantien yhteys on tärkeä eri kaupunginosien yhdistäjä. Keskustan ajokaistojen supistaminen vähentää liikennettä mutta samalla myös asiointia liiketiloissa vaarantaen ostoskeskuksen tulevaisuuden. Kaavan liikennejärjestelyt tulee tältä osin tarkastella uudelleen huomioon ottaen myös ympäristön asukkaiden tarpeet."

  2.12.2004 Yleisten töiden lautakunta käsitteli rakennusviraston tekemää lausuntoa Maunulan keskustasta. Lausunnossa todetaan mm. seuraavaa:
"Kaavassa on korttelissa 28211 osoitettu varsin tiukkoja määräyksiä sekä kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueelle että liikerakennusten korttelialueelle.

Myös rakennusten rajausta ja muotoa koskevat määräykset vaikuttavat väkinäisiltä. Korttelista tulisikin laatia kattava esisuunnitelma kaavan toiminnallisen ja arkkitehtonisen laadun varmistamiseksi ennen kaavan vahvistamista."

Lautakunta palautti viraston lausunnon uudelleen valmisteltavaksi. Yleisten töiden lautakunnan varapuheenjohtaja on Matti Enroth (Pakila-Seuran pj.), joka vastustaa mm. Oulunkyläisessä 5/2004 ja Helsingin Uutisissa 19.12.04 Pakilantien kaventamista Suursuon ostoskeskuksen kohdalla ja läpiajo liikenteen ohjaamista Tuusulantielle.

  30.11.2004 Maunulan 48. aluefoorumi. Tilaisuudessa keskustellaan Maunulan keskustan kehittämisen ja sen rakennussuunnittelusta, keskustaan tulevista palveluista sekä Suursuon pientaloalueen kaavoituksesta.

  20.10.2004 Suursuolla on käynnistynyt vaikuttaminen keskustan liikenneratkaisussa. Suursuolla on jaettu autoihin ja asuntoihin lappuja, joissa pidetään Maunulan keskustan liikenneratkaisua huonona. Kirjelmän allekirjoittajat ovat järjestäneet tilaisuuden ma 25.10.2004 klo 18. Asiassa ovat vastakkain näkökulmat liikenteen sujuvuudesta sekä kevyen liikenteen turvallisuudesta. Aiheesta on käynnistynyt keskustelu nettisivuilla. Teema tarjoa hyvän tilaisuuden testata deliberatiivisen (eli harkitsevan ja keskustelevan) demokratian ja avoimen, julkisen dialogin toimivuutta.

  1.10.2004 Maunulan keskustan kaavaehdotus esillä. Maunulan keskustan asekamakaavaehdotus on nähtävä 1.10.–1.11.2004 kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston toimistossa, Kansakoulukatu 3, I krs, arkisin klo 8.15–16.00. 
Ks. KSV: sivut http://www.hel.fi/ksv/ ja sieltä kohta "Helsingissä suunnitellaan" ja sieltä kohta "Kaavakuulutukset". 

Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunginhallitukselle, ja ne on toimitettava kaupunginkanslian kirjaamoon viimeistään 1.11.2004. Kirjaamon osoite on PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (Pohjoisesplanadi 11–13).

  26.8.2004 Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Maunulan keskustan kaavaehdotuksen. Ks. lautakunnan esityslista

  19.8.2004 Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti laittaa Maunulan keskustan kaavaehdotuksen viikoksi pöydälle.

  18.8.2004 Maunula-Seura ja Maunulan asukasyhdistys lähestyvät kaupunkisuunnittelulautakunnan jäseniä Jokerikirjasto-asiassa.

  16.8.2004 Lautakunnan esityslista ja siihen liittyvä Maunulan keskustan kaavaehdotus kaupunkisuunnitteluviraston kotisivuille. Ks. lautakunnan esityslista.

  16.6.2004 Kirjastotoimen johtoryhmä suhtautuu myönteisesti Jokerikirjastoon. Kirjastotoimi lähetti Maunula-Seuralle, Maunulan Asukasyhdistykselle, Maunulan yhteiskoululle ja KSV:lle kirjeen, jossa se ottaa myönteisesti kantaa Jokerikirjaston puolesta. Ks. kirjastotoimen kirje.

  3.6.2004 Jokeri-kirjasto Pakilantien varteen. Maunula-Seura, Maunulan Asukasyhdistys sekä Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikka lukio esittävät Jokeri-kirjaston sijoittamista Pakilantien varteen. Kirjastoon olisi lyhyt ja esteetön kulkuyhteys Jokeri-pysäkiltä, jolloin se palvelisi mahdollisimman hyvin Jokeri-linjan käyttäjiä.

  23.3. - 13.4.2004 Kaavaluonnos esillä Maunulan kirjastossa. KSV:n suunnittelijat esittelevät keskiviikkoisin 31.3. ja 7.3. klo 17-19  kirjastossa Maunulan keskustan kaavaluonnosta. Kommentointiaika päättyi 16.4.2003.

  23.3.2004  Maunulan 45. aluefoorumi. Aluefoorumilla esiteltiin keskustan kaavaluonnos ja kommentoinnin aikataulu. Lisäksi tilaisuudessa keskusteltiin suunnittelun haasteista kuten pysäköinnistä, liikenneratkaisusta sekä olutravintoloista. Tilaisuus on talletettu Kotikirkon sivuille www.kotikirkko.com.

  7.3.2004 klo 13-15 Jääjuhla ala-asteen kentällä. Perinteisessä Maunulan leijonien koko perheen tapahtumassa esitellään Maunulan keskustan suunnittelua.

2004

  16.12.2003 ARK-House Arkkitehtien työt esille KSV:n kotisivuille. Ks. suunnitelmat Ostarisivuilla sekä pdf-versio suunnitelmista KSV:n sivuilla ja KSV:n sivut.

  28.11.2003 ARK-House luovuttaa KSV:lle suunnitelmansa

  4.11.2003 Ideakilpailun voittajan julkistaminen. Living Bridge voitti Maunula-Seuran ja Maunulan Asukasyhdistyksen järjestämän ideakilpailun.

  28.10.2003 Kiinteistölautakunta hylkäsi esittelijän perustein Suursuon Ostoskeskus Oy:n oikaisuvaatimuksen lautakunnan 2.9.2003 tekemään päätökseen.

  24.10.2003 Ideakilpailuun saatiin 14 työtä. 

  25.9.-24.10.2003 Maunulan keskustan ideakilpailu. Maunula-Seura ja Maunulan Asukasyhdistys järjestivät ideakilpailun uusien ideoiden löytämiseksi Maunulan keskustan suunnitteluun. Kilpailu on tarkoitettu Maunulan ja sen lähiympäriston asukkaille ja Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston ja Taideteollisen korkeakoulun opiskelijoille.

  25.9.2003  Maunulan 41. aluefoorumi. Aluefoorumilla esitellään keskustan suunnittelun nykytilanne. Lisäksi tilaisuudessa käynnistetään Maunula-Seura ja Maunulan Asukasyhdistyksen organisoima ideakilpailu, jolla etsitään uusia näkökulmia keskustan suunnitteluun. Ideakilpailun ohjelma perustuu kaupunkisuunnittelulautakunnan 15.5. hyväksymään C-vaihtoehtoon.

  2.9.2003  Kiinteistölautakunta päätti Maunulan keskustan tontinvuokrausasioista. Suursuon ostoskeskuksen vuokra-aikaa jatkettiin ainoastaan kolmella vuodella sosiaalidemokraattien Kai Kaliman esityksestä. Muuten päätettiin kiinteistöviraston esityksen mukaan. Elannolle varattiin tontti Pakilantien länsipuolelta.  Ks. kiinteistölautakunnan esitys esityslistalta 2.9.2003.

  Elokuu.2003.Kaupunkisuunnitteluvirasto päätti tehdä Maunulan keskustan yleissuunnittelusta konsulttisopimuksen ARK-House arkkitehdit Oy:n kanssa. Lähtökohtana on lautakunnassa keväällä käsitelty kehittämisvaihtoehto C. Työ valmistuu marraskuun puoliväliin mennessä.

  31.8.2003  Maunulan asunto-osakeyhtiöt lähettävät kiinteistölautakunnan jäsenille kirjeen, jossa 22 asunto-osakeyhtiötä vaatii lyhyttä enintään kolmen vuoden jatkovuokrasopimusta. Perusteena on Suursuon ostoskeskuksen aiheuttamat häiriöt lähiympäristölleen. Lisäksi yhtiöt vaativat uuden keskustan tontinluovutusehtoihin kohtaa, jossa rajataan ravintolatoiminta kahvila- ja lounasravintolatyyppiseen toimintaan. Asuintalot eivät halua olutravintoloita uuteen keskustaan vähentämään keskustan turvallisuutta ja vetovoimaa.

  20.8.2003  Kiinteistöviraston linkki lautakunnan kokouksen 19.8 esityslistaan toimii. Linkki tuli sivuille jo 18.8., mutta silloin se ei toiminut. Ks. kiinteistölautakunnan esityslista 19.8.2003.

  20.8.2003  Suursuon ostoskeskuksen hallituksen puheenjohtaja antaa lausunnon Metro-lehdessä. Vasa-Sijoituskiinteistöjen toimitusjohtaja Marttinen toteaa, että "maunulalaiset tulevat valittamaan kaavasta".

  19.8.2003  Kiinteistölautakunnan puheenjohtaja pani  ostoskeskuksen tontin vuokrasopimusasian pöydälle. 
Lautakunta käsittelee asiaa tiistaina 2.9.2003. Eräät lautakunnan keskeiset henkilöt ovat siinä uskossa, että maunulalaiset haluavat säilyttää ostarin. Käsitys on syntynyt lautakunnan jäseniin tehtyjen yhteydenottojen perusteella.

  18.8.2003   Maunula-Seura ja Maunulan Asukasyhdistys toimittivat kiinteistölautakunnan jäsenille vetoomuksen 3 vuoden enimmäisjatkoajasta, jonka aikana toteutetaan keskustan suunnittelu ja rakentaminen. Vetoomus toimitettiin lautakunnan niille jäsenille, joilla oli sähköpostiosoite kiinteistöviraston sivuilla.Vetoomus sisältää myös 6 kohtaisen tavoitteiston kiinteistöviraston toimille Maunulan keskustan suunnitteluasiassa.

  15.8.2003  Kiinteistövirasto pidentämässä ostoskeskuksen tontin vuokrasopimusta 5 vuodella. Kiinteistölautakunta kokoontuu tiistaina 19.8.2003. Kiinteistöviraston ehdotus on ristiriidassa kaupunkisuunnittelulautakunnan 15.5. tekemän suosituksen kanssa, jossa suositeltiin vuokra-ajan pidentämistä ainoastaan 3 vuodella. Katso tapahtumista 11.3.2003 kiinteistöviraston vs. osastopäällikkö Timo Härmälän vierailu Saunabaarin yleisötilaisuudessa. Paikalla olivat tuolloin luottamushenkilöt Arto Bryggare, Hannele Luukkainen, Tuula Paalimäki ja Reijo Kaunola.

  25.6.2003  Kiinteistövirasto myy syyskuussa 2003 tarjouskilpailusssa 3 pientalotonttia Lampuotilantieltä. Tonttien ja asuntojen myyntihintoihin vaikuttaa Maunulan keskustasuunnittelun tilanne sekä erityisesti kiinteistöviraston Suursuon ostoskeskuksen tontinvuokrausta koskeva valmistelu sekä tuleva kiinteistölautakunnan päätös.
Lisätietoja: Kiinteistöviraston myytävät kohteet,
Lampuotilantienkaavamuutos.

  15.5.2003  Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti, että Maunulan keskustaa kehitetään C-vaihtoehdon pohjalta. Maunulan uusi keskusta rakennetaan Pakilantien länsipuolelle, jonne tulee 2000 krs-m2 supermarket ja muuta liiketilaa sekä tiloja julkisille toiminnoille. Itäpuolelle nykyisen ostoskeskuksen paikalle rakennetaan asuinkerrostaloja. Lautakunta oli yksimielinen päätöksessään.

  29.4.2003  Maunulan 40. aluefoorumi. Teema: Asuinalueen kiinteistöomaisuuden arvon kehittäminen. Tilaisuudessa esitellään myös Maunulan keskustan suunnnitelukyselyn tulokset.

  18.3.2003  Maunulan 39. aluefoorumi. Tilaisuudessa keskusteltiin Maunulan rikosturvallisuudesta, turvattomiksi koetuista paikoista sekä keinoista parantaa rikosturvallisuutta. Sekä Pirkkolan että Maunulan YKS-kyselyissä ilmeni, että Suursuon ostoskeskuksen alue koetaan ylivoisesti turvattomimmaksi paikaksi Maunulassa. YKS-ryhmä esitti turvallisuutta parantavia toimenpiteitä, joista yhtenä oli vaikuttaminen Maunulan keskustan kehittämiseen.

  16.3.2003  Eduskuntavaalit. Ennakkoäänestys alkaa 5.3.2003.

  11.3.2003  Asukasjärjestöjen keskustelutilaisuus ostoskeskuksen tontin vuokra-ajan jatkamisesta. Paikalla oli kiinteistövirastosta vs. toimistopäällikkö Timo Härmälä sekä lautakunnasta Tuula Paalimäki ja Reijo Kaunola. Valtuutetuista paikalla olivat Arto Bryggare sekä Hannele Luukkainen. Härmälä totesi kiiinteistöviraston valmistelevan ostoskeskuksen vuokrasopimusta C-vaihtoehdon pohjalta. Vuokrasopimuksen pituus noudattaa kaavavalmistelun kestoa, jonka arvioitiin vievän enimmillään 3 vuotta.

  8.3.2003  Kommentit asukkailta ja muilta suunnittelun osapuolilta kaavaluonnoksesta toimitettava viimeistään 8.3.2003 kaupunkisuunnitteluvirastoon.

  25.2.2003   Kaupunkisuunnitteluviraston suunnitelmien esittelytilaisuus:  Kaavaluonnosvaihtoehtoja esiteltiin asukkaille 25.2. klo 18-20 Maunulan yhteiskoululla. Vaihtoehto C sai eniten kannatusta. Tilaisuudessa paljastui, että kiinteistövirasto on valmistelemassa ostoskeskuksen vuokrasopimuksen pidentämistä 15 vuodella. Vuokrasopimuksen pidentäminen veisi pohjan vaihtoehto C:n toteuttamiselle, koska se estäisi vaihtoehtoon liittyvien liikennejäjestelyjen toteuttamisen. Kiinteistöviraston edustaja ei ollut paikalla tilaisuudessa vastaamassa kysymyksiin.

  17.2.2003   Kaavaluonnokset esille kirjastoon:  Kaavaluonnosvaihtoehdot ovat esillä Maunulan kirjastossa (Suursuonlaita 6) 17.2.-8.3.2003.

  21.1.2003  KSV, yhteistyöryhmä: Kokouksessa esiteltiin KSV:n kollegion linjaukset Maunulan keskustan suunnittelusta.

  14.1.2003  Asukasjärjestöt: Maunula-Seura ja Maunulan Asukasyhdistys lähettävät KSV:n kollegion jäsenille kirjeen, jossa on 7 kohtainen kysymyslista Maunulan keskustan suunnittelusta ja suunnittelun painopisteistä.

  14.1.2003  KSV, kollegio: Suunnitteluvaihtoehdot esiteltiin viraston johdolle; kollegiolle 14.1.2003. Kollegio piti parhaimpana vaihtoehto C:tä, jossa Pakilantien länsipuolelle syntyy Maunulan keskusta (2000 k-m2 supermarket + muuta liiketilaa, kirjasto, työväenopisto) ja itäpuolelle rakennetaan asuntoja.

  5.1.2003   Suursuon ostoskeskus: JV-Löytökeskus on irtisanottu tiloistaan Suursuon ostoskeskuksessa. JV-Löytökeskus etsii liiketilaa Maunulasta

2003

  18.12.2002  Suursuon ostoskeskus Oy:llä yhtiökokous, joka päätti anoa lisää tontin vuokra-aikaa. Vuokrasopimus loppuu 31.12.2003.

  17.12.2002  KSV esitteli yhteistyöryhmässä 3  kaavaluonnosvaihtoehtoa. Suursuon ostoskeskus Oy esitteli omat  suunnitelmansa. Ostoskeskuksen itäpää oli varattu pelkästään ravintolakäyttöön sulkemalla sisäyhteys länsipuoleen, joka jäisi pelkästään kaupan ja palvelujen käyttöön. Sisäänkäynteihin oli lisätty lasikatokset ja lounaisnurkalle oli sijoitettu mainostorni suurempien markettien tapaan.

  9.-20.12.2002  YKS-projekti toteuttaa Maunulassa rikospelkokyselyn. Tutkimuksessa jaettiin n. 600 kpl rikospelkokyselyä maunulalaisiin kotitalouksiin. Vastausprosentti on yli 30 %. Tulokset esitellään aluefoorumilla helmi- maaliskuussa 2003.

  3.12.2002  Kaupunkisuunnitteluviraston kolleegio mahdollisesti käsittelee kaavaluonnosvaihtoehtoja ja linjaa luonnosvaihtoehtoja (alkuperäinen ajat 6.10.2002/12.11.2002).

  26.11.2002  Maunulan 38. aluefoorumi: Tilaisuudessa esiteltiin Maunulan kaavoituksen tilannetta kokonaisuutena sekä keskusteltiin Maunulan kehittämisen strategisia näkökulmista. Paikalla oli kaupunginvaltuutettu Arto Bryggare, joka korosti valtuuston roolia päätettäessä Maunulan keskustan kaavasta.

  8.11.2002  Maunulan eri virkakunnat ja asukasjärjestöt kartoittuvat Maunulan keskustan nykytilaa ja vaikutuksia Maunulan kehitykseen. Tilaisuudessa käydään keskustelua myös Maunulan keskustaan liittyvistä mahdollisuuksista.

  22.10.2002  Maunulan 37. aluefoorumi: Tilaisuudessa keskustellaan liikekeskustojen suunnittelun periaatteista sekä miten Maunulassa voidaan edistää yritystoimintaa.

  5.10.2002  Miestä ammuttiin ravintola Diki-Dikissä.  Uhri sai hengenvaarallisia vammoja. Ampuja on on 39 vuotias mies, joka saatiin kiinni. Tapahtuman aikana 5.10. lauantai-iltana ravintolassa oli myös muita asiakkaita. (HS 8.10.2002)

  4.10.2002  Maunulan eri virkakunnat ja asukasjärjestöt kartoittivat Maunulan sosiaalista tilannetta Helander-säätiön vanhainkodissa järjestetyssä tilaisuudessa. Mukana olivat sosiaalitoimi, terveystoimi, A-klinikka, nuorisotoimi, ala-aste, kirjasto, työväenopisto, kaupunkisuunnitteluvirasto, Klaari-projekti, Ruori-projekti, Equal-projekti, poliisi, Oulunkylän seurakunta, Maunula-Seura ja Maunulan Asukasyhdistys sekä STAKESin ja Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston edustajat. Suunnittelua jatketaan perjantaina 8.11.2002. Vastaavanlainen suunnittelutilaisuus järjestettiin 19.11.1999.

  2.10.2002: Suursuon ostoskeskus esitteli julkisivukuvia KSV:n yhteistyöryhmässä.  Suursuon ostoskeskus esitteli Laitila arkkitehtien suunnittelemia ostoskeskuksen julkisivukuvia. Sisäosia koskevia suunnitelmia on tarkoitus esitellä seuraavassa yhteistyöryhmän kokouksessa 14.11.2002.

  10.9.2002  36. Aluefoorumi:  Maunulan keskustan kehittämisen sosiaaliset vaikutukset. Tilaisuudessa keskusteltiin, miten sosiaalisten vaikutusten arviointi tehdään. STAKES:n projektitutkija Kirsi Nelimarkka esitteli sosiaalisten vaikutusten arviointia (SVA).

  12.8.2002 Maunulan keskustasuunnitelmista annetut arvioinnit netissä.  Kesäkuun alussa Maunulan kirjastossa esillä olleista keskustasuunnitelmista annettujen palautteiden ja mielipidekirjeiden yhteenveto on julkistettiin kaupunkisuunnitteluviraston kotisivuilla.

  27.6.2002: Kaupunkisuunnitteluviraston Maunulan keskustasuunnittelun internetsivusto avataan.

  17.6.2002: Etelä-Suomen lääninhallitus pyytää Suursuon taloyhtiöiltä lausuntoa Suursuon ostoskeskuksen ravintoloista.  Lausunnon on oltava lääninhallituksessa 17.6.2002.

  7.-21.6.2002: Konsulttien suunnitelmat ovat esitteillä Maunulan kirjastossa. Suunnitelmia voi kommentoida 21.6.2002 asti.

  11.5.2002: Keski-ikäinen mies pahoinpidellään ostoskeskuksen edessä ja seurauksen on vakava loukkaantuminen. Pahoinpitelijä on on 20-25 vuotias mies, jonka on kuultu puhuvan venäjää seuralaisensa kanssa Ravintola Bartsissa (HS 11.5.2002 ja HS 14.5.2002)..

  30.4.2002: Kommentit osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä suunnittelun tavoitteista. Maunulalaiset asunto-osakeyhtiöt ja KOy Maunulan asunnot ottavat voimakkaasti kantaa vetovoimaisen, viihtyisän ja turvallisen keskustan puolesta sekä edellyttävät että nykyinen ostoskeskus puretaan, koska se on esteenä vetovoimaisen ja turvallisen keskustan luomiselle.

  16.4.2002: Maunula-ryhmä ja TKK A-osasto. Ostarin ideasuunnittelusivut uudistettiin ja avattiin netissä

  16.4.2002  35. Aluefoorumi: Kaupunkisuunnitteluviraston Maunulan keskustan suunnittelun tiedotustilaisuus. Arkkitehti Markku Hietala ks. kalvoesitys (.pdf) esitteli keskustasuunnittelun konsulttitoimeksiantojen tavoitteet. Vuorovaikutussihteeri Tiina Antila esitteli Suursuon keskusta-alueen kehittämissuunnittelun osallistumis- ja arviointisuunnitelman, jota voi kommentoida 30.4. asti kaupunkisuunnitteluvirastolle. Tilaisuudessa kuultiin suunnittelun osapuolilta etukäteen tilatut puheenvuorot:  asukkaiden edustajana puheenvuoron käytti Maunula-Seuran puheenjohtaja Raimo Puronen ks.kalvoesitys (.pdf), Suursuon ostoskeskuksen puolesta isännöitsijä Pauli Nurmi ja Elannon puolesta Hannu Kantola.Tilaisuudessa käytiin yleisökeskustelu. Paikalla olleista luottamushenkilöistä käyttivät puheenvuoron valtuutetut Arto Bryggare ja Sirkka Lekman. 

  5.4.2002 KSV julkistaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Osallistumis- ja arviointisuunitelma on nähtävillä Maunulan kirjastossa.

  2.4.2002 Maunulan asunto-osakeyhtiöt perustuvat yhteistyöverkoston Maunulan kotisivuille tehostamaan yhtiöiden välistä tiedonkulkua keskustasuunnittelussa. Yhtiöt tavoitteena on edistää Maunulan kehittymistä turvalliseksi, viihtyisäksi ja vetovoimaiseksi asuinalueeksi.

  12.3.2002 Maunula-Seura ja Maunulan Asukasyhdistys esittelivät KSV:n yhteissuunnitteluryhnässä Maunulan keskustan suunnittelun tavoitteita koskevan vetoomuksensa luottamushenkilöille ja virkamiehille. Ryhmässä sovitaan, että järjestöt eivät vielä lähetä kirjettä luottamushenkilöille ja johtaville virkamiehille. Kirje sisälsi tarkennetut suunnitteluprosessin tavoitteet, analyysin ostoskeskuksen alueen taantumisesta, vision Maunulan tulevaisuudesta sekä esimerkkejä hyvin toteutetuista kohteista (Iso-Omena, Vuosaaran vanhan ostoskeskuksen purkaminen) sekä vaihtoehtojen arviontikriteerit kunnan kannalta tarkasteltuna. Kirjeessä ehdotettiin alueelle mm. toimenpidekieltoa.
Tämän kokouksen muistio (pdf).

  11.3.2002 Maunulan asunto-osakeyhtiöt lähettävät kirjeen tuotevalvontakeskukselle, jossa vastustetaan Suursuon ostoskeskukseen sijoitettavaa Ravintola Bartsin omistajan A-oikeuksilla varustettua "nuorisodiskoa" Diki Dikiä, jota suunniteltiin entisen Ravintola Fillarin tiloihin sekä viinioikeuksissa varustettua pizzeria. Taloyhtiöiden mielestä alueen turvattomuus ja epämiellyttävyys johtuu ostoskeskuksessa sijaitsevista anniskeluravintoloista. Suursuon asunto-osakeyhtiöiden mielestä nykyinen ostoskeskus lisää turvattomuutta, vähentää alueen viihtyisyyttä sekä laskee alueen kiinteistöjen arvoa.

  7.3.2002 Kaupunkusuunnitteluvirasto valitsi kaupalliseksi konsultiksi Keskustakehitys Oy:n (Mikko Mare ja Leena Suomela) ja kaavoituskonsultiksi AADI Arkkitehti- ja insinööritoimiston (Tuula Fleming). Konsulttien on saatava selvityksensä valmiiksi kesäkuun alkuun mennessä.

19.2.2002 33. Aluefoorumi: Jokeri-linjan vaikutukset ja alueiden saavutettavuus. HKL:n Leo Kallio ja KSV:n yleiskaavatoimisto liikennesuunnittelija Paavo Vuonokari alustavat Jokeri-linjasta. Tilaisuudessa keskustellaan Suursuon liikekeskusta-alueen tulevista liikenne- ja pysäkkijärjestelyistä. 

  12.2.2002 Koordinoivan työryhmän tapaaminen Kaupunkisunnitteluvirastossa, jossa Leena Tuominen ja Markku Hietala (KSV) esittelivät 2 vaihtoehtoista tilaohjelmaa, joista pyydetään suunnitelmat arkkitehtitoimistolta tarjouskilpailun perusteella.
Tämän kokouksen muistio (pdf).


  Tammikuussa 2002 Suursuon ostoskeskus irtisanoo ostoskeskuksen kukkakauppian vuokrasopimuksen siten, että se päättyy 31.3.2002. Maunulassa alkaa liikkuu tietoja ostoskeskuksen ravintoloiden laajentumissuunnitelmista. Ks. Maunulan kotisivujen keskustelupalsta. Näitä asioita ei käsitellä KSV:n suunnitteluryhmässä.

 1.1.2002 KSV: Arkkitehti Markku Hietala aloittaa virallisesti työskentelynsä Maunulan keskustan kehittämisprosessissa.

2002

 30.10.2001 31. Aluefoorumi: Maunulan liikekeskustojen kehittäminen (ohjelma).  Elannon konsultti arkkitehti Reino Hämäläinen (Innovarch) esitteli 3 vaihtoehtoista suunnitelmaa Valintatalon puolen kehittämiseksi. Arkkitehti Aija Staffans esitti oman keskustasuunnitelmansa. Lisäksi nähtiin muita asukkaiden tekemiä suunnitelmia ja laskelmia. Ylen Aikainen haastatteli KSV:n Markku Hietalaa, Elannon Hannu Kantolaa sekä Suursuon Ostoskeskuksen Esa Marttista.

  26.4.2001 29. Aluefoorumi Maunula-ryhmä esitteli tuottamiaan suunnitteluideoita Saunabaarissa 26.4.2001 pidetyn Aluefoorumin yhteydessä. Maunulan nuoret esittelivät Nuorisoasiainkeskuksen Päivi Anunnin johdolla tulevaisuusverstaassa tehtyjä nuorten kehittämisvisioita.  Tilaisuudessa otettuja valokuvia voi käydä katsomassa Kuvapankin sivuilta. Ylen Aikainen haastatteli Elannon Hannu Kantolaa sekä Suursuon Ostoskeskuksen hallituksen puheenjohtaja Esa Marttista.

  Huhtikuussa 2001 suunnittelu internetiin: Maunulan keskustan suunnittelusivujen ensimmäinen versio avattiin.

 24.1.2001. Maunulaisten ideasuunnittelutyöryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran Töyrytie 4 kerhotilassa. Paikalla on 13 asiasta kiinnostunutta suunnittelun asiantuntijaa, maunulalaisia ja muitakin.

2001

  Joulukuu 2000 Kaupunkisuunnitteluvirasto nimittää edustajansa "virallisessa" suunnitteluryhmässä ja määrittelee suunnittelualueen. Kaupunkisuunnitteluviraston puolesta suunnitteluryhmään kuuluivat Maunulan aluearkkitehti sekä arkkitehti Leena Tuominen. Asukkaiden edustajia pyydettiin mukaan. KSV pitää suunnittelualueena  koko Suursuon liikekeskustan aluetta, joka käsittää itse Suursuon ostoskeskuksen, Valintatalon, ympäröivät puistoalueet sekä Suonotkontiellä sijaitsevan Naisten huoltosäätiön talon.

  24.10.2000 25. Aluefoorumi: Maunulalainen arkkitehti Ritva Sario esittelee analyysin ostoskeskuksen tilanteesta, ehdotuksen Maunulan keskustan suunnittelun osallistavasta prosessista ja aikataulusta. Aluefoorumin toisella puoliajalla käsitellään Saunabaarin keskustan kehittämistä sekä yleisiä keskustojen kehittämiseen liittyviä periaatteita. Tilaisuudessa syntyy idea perustaa maunulalaisten oma "suunnittelujoukkue".

  12.10.2000 Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti käynnistää vuoden 2001 alusta Maunulan keskustan alueen suunnittelun ja rajasi suunnittelualueeksi myös Pakilantien Valintatalon puolen.

  19.8.2000 Ylipormestarin asukasilta Maunulassa. Virastopäällikkö Tuomas Rajajärvi esitteli Maunulan keskustan suunnittelua ylipormestarin asukasillassa.

  15.8.2000 Kiinteistölautakunta päätti jatkaa Suursuon ostoskeskuksen tontin vuokra-aikaa kolmella vuodella
Kiinteistölautakunta käsitteli Suursuon ostoskeskuksen tontin vuokraamisasiaa, Maunula-seuran, Maunulan asukasyhdistyksen ja Metsälä-seuran kehittämisehdotusta sekä Arto Bryggaren valtuustoaloitetta.

Kiinteistölautakunta päätti pidentää Suursuon ostoskeskuksen tontin vuokra-aikaa kolmella vuodella vuoden 2003 loppuun asti sekä Pihlajamäen, Puotilan ja Puotinharjun ostoskeskuksien vuokra-aikoja 20 vuodella. Kiinteistöviraston oma ehdotus vuokra-ajalle oli 7 vuotta.

Kiinteistövirasto nimeää työryhmän tekemään ostoskeskusten kehittämissuunnitelmia. Työryhmään kuuluvat kiinteistöviraston edustajien lisäksi kaupunkisuunnitteluviraston ja ostoskeskusten edustajat. Kehittämissuunnitelmien on oltava valmis vuoden 2002 loppuun mennessä. On huomattava, että myös Helsingin uusi Yleiskaava 2002 tulee valmistumaan samoihin aikoihin.

  30.6.2000 Maunulan kotisivuilla Maunula-Seura esitteli toteuttamismallin Maunulan keskustan suunnitteluprosessista.

  20.6.2000 Kiinteistölautakunta päätti kokouksessaan jättää pöydälle Maunulan ja Puotilan ostoskeskusten tontinvuokrasopimusten jatkamisen. Kaupunginkanslia oli lähettänyt asukasjärjestöjen kehittämisehdotuksen ja valtuutettu Bryggaren valtuustoaloitteen valmisteltavaksi kiinteistölautakuntaan ja kaupunkisuunnittelulautakuntaan.

  6.6.2000 Maunula-Seura ja Maunulan Asukasyhdistys esittelivät Suursuon Ostoskeskusta paikan päällä kaupunginhallituksen jäsenelle Jussi Pajuselle tämän pyynnöstä.

  11.5.2000 Asukasjärjestöt lähtettävät kaupunginvaltuutetuille, joilla on sähköpostiosoite, kehittämisehdotuksen. Yhteensä sähköpostin saaneita oli 36. 8 valtuutettua reagoi lähetettyyn viestiin ja näistä 3 tuki Maunulan ja Metsälän asukasjärjestöjen ehdotusta ja 1 lupasi perehtyä asiaan tarkemmin sekä 1 tulla käymään paikan päälle sekä 3 kuittasi saaneensa viestin.

 8.5.2000 Maunula-Seura, Maulan asukasyhdistys ja Metsälä-Seura jättivät kaupunginhallitukselle ehdotuksen Suursuon liikekeskustan kehittämisestä.

 Keväällä 2000 kiinteistövirasto oli ehdottanut Suursuon ostoskeskuksen tontinvuokra-ajan jatkamista 15 vuodella. 

2000

  19.11.1999  Maunulan kipupisteet. Maunulassa toimivat eri virkakunnat ja asukasjärjestöjen edustajat kartoittivat Maunulan tilannetta Helander-säätiön vanhainkodin juhlasalissa osallistavan suunnittelun menetelmällä, jossa kartoitettiin Maunulan ongelma-alueet ja niiden ratkaisuideat kuvattuina lapuille juhlasalin seinälle. Aihealueiksi muodostuivat: 1) kaavoitus, kiinteistöt, korjaaminen, asunnonjako, 2) palvelut, palveluiden saavutettavuus, liikekeskukset, 3) harrastukset, harrastuspaikat, 4) alueen imago, tiedonkulku, organisoituminen, 5) vanhukset ja vammaiset,6) lapset, nuoret ja perheet, 5) työttömyys, syrjäytyminen, 6) päihteet sekä 7) rikollisuus.

 19.10.1999 19. Aluefoorumi: Tilaisuudessa esiteltiin Arkkitehti, KTM Leena Suomelan diplomityö, jossa tämä oli tutkinut 5 eri ostoskeskuksen tilannetta mukaan lukien Suursuon ostoskeskuksen. Diplomityö sisältää myös ideoita Maunulan keskustan kehittämiseksi.

 6.10.1999 Yleiskaava 2002:n pajat. Maunula-Seura ja Maunulan Asukasyhdistys tekivät Maunulaa koskevan yleiskaavaehdotuksen. Yleiskaava 2002:ssa Helsinki etsii uusia sopivia rakentamisalueita. Järjestöjen analyysissä oli Suursuon keskusta-alue arvioitu keskeiseksi rakentamiskohteeksi, koska keskusta voitaisiin kaavoittaa tehokkaasti ja näin uudistaa Maunulan toimimaton keskusta-alue.


Taustaa

Siirrot

Maunulalaisten ideasuunnittelu-
työryhmä

Ideasuunnittelu-
työryhmän strategia
 

KSV:n yhteistyöryhmä

Maunulan Aluefoorumin tulevat tilaisuudet

Maunulan Aluefoorumin menneet tilaisuudet


Etusivulle 
  Maunulan kotisivut