1 visio
2 analyysi
3 prosessi
4 keskustelu
5 suunnittelu


Suunnitteluprosessi Maunulassa

Maunulan asukkaista koostunut suunnittelutyöryhmä alkoi kerätä järjestelmällisesti eri alojen asiantuntijoilta tietoa, jota tarvitaan uuden liikekeskustan suunnitteluun. Tämä tieto on kerätty Maunulan kotisivuille kaikkien asiasta kiinnostuneiden nähtäväksi. Alueella on myös toteutettu kyselyjä, joissa on kartoitettu asukkaiden mielipiteitä alueen palvelutarpeesta ja kehittämisen painopisteistä. 

Asukkaat tekivät kaupunginhallitukselle ehdotuksen Suursuon liikekeskustan kehittämisestä. Kiinteistölautakunta teki päätöksen, jossa se pidensi Suursuon ostoskeskuksen vuokra-aikaa kolmella vuodella ja velvoitti kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston sekä ostoskeskuksen toimijoiden tekemään yhdessä kehittämissuunnitelman vuoden 2002 loppuun mennessä.

  Seuraa prosessia SIIRROT -sivulla.

Taustaa

Siirrot

Maunulalaisten ideasuunnittelu-
työryhmä

Ideasuunnittelu-
työryhmän strategia
 

KSV:n yhteistyöryhmä

Maunulan Aluefoorumin tulevat tilaisuudet

Maunulan Aluefoorumin menneet tilaisuudetEtusivulle 
  Maunulan kotisivut